Samferdselskomiteen vil prioritere Fv416

En enstemmig samferdselskomité gikk tirsdag inn for å prioritere GS vei langs Fv416 fra Risør til Vinterkjær uten at det i første omgang medfører noen hurtigere oppstart og ferdigstilling av GS vei fra Frydendal til Østebø. Samferdselskomiten burde etter min mening gått inn for oppstart allerede i 2012 og ferdigstilling i 2013 sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen i en kommentar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Vi trenger penger, ikke fagre ord sier varaordfører Jan Einar Henriksen

Vi trenger penger, ikke fagre ord sier varaordfører Jan Einar Henriksen
Foto: Runar Nes

Vi så ut til å skulle lykkes med å få til en fremskynding av GS vei fra Frydendal til Østebø/Lindstøl, sier Henriksen som først fikk tilbakemelding om at saksordfører Inger Juvastøl på vegne av Høyre, VPP og Venstre fremmet forslag om å bevilge midler til GS vei langs Fv 416 fra Frydendal til Østebø/Lindstøl i løpet av 2012-13.

Da AP ønsket å bygge videre på vedtaket fra 2010 om å prioritere GS vei langs Fv 416 og fylkesadmministrasjon påpekte at de ikke hadde saksbehandlingskapasitet, gikk en enstemmig samferdselskomité inn for å prioritere Fv 416 uten å følge opp med bevillinger.

Nå må vi satse på at de nye medlemmene i fylkesting/utvalg/komité faktisk velger å prioritere Fv416 når saken skal opp til endelig behandlindg i desember 2011, og da holder det ikke med prioriteringer i form av fagre ord om vi skal få til en ønsket utvikling kommende periode.

1. utbyggingstrinn til Østebø/Lindstøl
I raliteten snakker vi i første utbyggingstrinn om etablering av GS vei med lys fra Frydendal kirke til og med avkjørselen til Hestemyr hvor det er tenkt å etableres en rundkjøring (i tillegg til rundkjøringen ved avkjørselen til Østebøneset). Vi snakker da om behov for en bevilling på +/- 42 millioner kroner påpeker Henriksen, som håper fylkespolitikerne nå er ferdig med å snakke og om hvor viktig det er å prioritere, til faktisk å prioritere en ferdifgstilling av GS vei med lys langs Fv 416 fra Frydendal kirke til og med avkjørselen til Hestemyr på Østebøslette i løpet av planperioden 2011-15.

Jeg synes det ligger i kortene at det nå er Risørs tur til å få fylkeskommunale bevillinger til oppgradering av tilførselsveg fra E18 sier Jan Einar Henriksen, og viser til at de øvrige kommunene langs E18 får eller har fått veldig gode tilkoblingskryss og tilførselsveger i forbindelse med oppgraderinger av E18. I et slikt totalbilde gjenstår bare Risør, som i tillegg kun har en tilførselsvei til/fra byen mens de øvrige byene/kommunene har flere tilførselsveier. Dette forsterker etter min mening behovet for at noe må gjøres langs Fv 416 nå, men det blir det nye bystyrets oppgave å følge opp sier Henrikse, som mandag trer ut av Risørpolitikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**