Innbyggerne – et kommunalt ansvar

For å rydde en ting av veien aller først: De papirløses situasjon handler ikke om hva slags innvandringspolitikk en ønsker. Dette dreier seg om hvordan vi behandler de som allerede er i landet og som av ulike grunner ikke kan returneres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Høyres Einar Holmer Hoven synes Venstre blander kortene. Vårt anliggende er at det må være andre måter å vente på en utkastelse på enn å bli fratatt mulighet for arbeid og dermed ta økonomisk ansvar for eget liv. En utkastelse er et statlig ansvar. Hvordan innbyggerne har det er et kommunalt ansvar. Når en familie i Lillesand har vært i kommunen i ni år uten å få mulighet til å leve et fullverdig liv, så synes Venstre det er på tide å løfte saken. Det er ikke farlig å bry seg.

Petter Natanael Toldnæs

Det er snodig å trekke fram stemmegivning for eller mot UNE som en forklaring på hvorfor man ikke vil slå ring rundt medborgerne sine. Rundt i Europa har en innført ordninger for å sikre at de som er statsløse og ikke kan returneres kan få et mer meningsfylt opphold. I Norge har Trondheim også vedtatt at de ønsker at papirløse skal få jobbe og i Stavanger gikk alle partier inn for dette – inkludert høyrepartiene.

En ting er alle de tekniske sidene som man kan diskutere fram og tilbake, men dette handler i bunn og grunn om hvordan man vil ha lokalsamfunnet sitt. Vil en at de som bor her skal delta eller passiviseres? Skal folk få bruke seg selv eller skal en sitte stille? Skal de jobbe og gå på skole, eller er det bedre at livet står på vent?

Venstre vil derfor fremme dette forslaget til formannskapet:

1. Lillesand formannskap ber regjeringen legge forholdene til rette for at ureturnerbare papirløse flyktninger kan arbeide lovlig og betale skatt inntil kjent utreisedato.

2. Lillesand formannskap ber rådmannen sørge for at papirløse flyktninger i Lillesand mottar nødvendig fysisk og psykisk helsehjelp, selv om de mangler identifikasjonspapirer.

Petter N. Toldnæs
Bystyrerepresentant, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**