Utfordret Solheim på miljø

Borghild Tenden utfordret statsråd Solheim i dagens spørretime om miljøprofilen til statsbudsjettet for 2012. — Hvor i statsbudsjettet for 2012 finner vi forslag til reduksjon i klimagassutslipp, spurte representant Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Statsbudsjettets miljøprofil
Regjeringen har nettopp foreslått nytt statsbudsjett for 2012. I nasjonalbudsjettet for 2012 finner man en figur på side 95 som viser at CO2-utslippene gikk opp 2,5 millioner tonn, eller 4,8 prosent fra 2009 til 2010. Utslippene er i samme tabell beskrevet til å øke med ytterligere 3,8 millioner tonn frem mot 2020.

Borghild Tenden

Borghild Tenden

– Jeg ikke har klart å identifisere ett eneste nytt enkeltvedtak i forslaget til nytt statsbudsjett for 2012 som vil redusere utslippene i Norge, faktisk tvert om. Derfor blir spørsmålet mitt enkelt: Er miljøvernminister Erik Solheim stolt og fornøyd med å legge frem et budsjett som vil øke klimagassutslippene i Norge med over 7 prosent frem mot 2020, spør Tenden.

Statsråd Solheim kunne ikke berolige Tenden i forhold til klimaregnskapet i neste års statsbudsjett.

Kutt i ENOVA
Tenden pekte på at det kan se ut som om årets statsbudsjett varsler et kutt til ENOVA i revidert nasjonalbudsjett neste år. Bakgrunnen er at grønne sertifikater nå overtar som støttemekanisme for utbygging av fornybar energi.

– Vi vet at det er et enormt potensial for energieffektivisering i Norge, og vi vet at det er et skrikende behov for midler for å støtte utvikling av umodne, fornybare teknologier. Er miljøvernministeren enig med Venstre i at Enova bør få opprettholdt sin støtte også etter RNB 2012, spurte Tenden og statsråden kunne langt på vei være enig i dette.

Hvem styrer miljøpolitikken?
Trine Skei Grande brukte også muligheten til å utfordre statsråden.

Trine Skei Grande

Trine Skei Grande

– I sommer har det vært en offentlig debatt mellom Solheim og Borten Moe om Mongstad, om forholdet til norsk miljøbevegelse, om kullkraftverk i Kina og om kullgruvedriften på Svalbard. Kan Solheim oppklare i stortingssesjonens første spørretime hva som faktisk er regjeringens politikk i disse sakene. Er det Borten Moe eller Solheim som har rett?

Statsråden kunne ikke gjøre det noe klarere for Stortinget.

Tilbake til forsiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**