Ved et veiskille

Årets valg var godt for Venstre som fikk 7,4% oppslutning. Jeg vil benytte anledningen og takke de som viste oss tillit og puttet en Venstre-liste i valgurnen. Det er deres fortjeneste at vi nå sitter i posisjon. Takk skal dere ha!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Høyre gjorde som ventet et brakvalg, noe som førte til at de kunne velge å samarbeide med sentrumspartiene eller Frp for å få flertall i kommunestyret. Høyre valgte å samarbeide med sentrum; Venstre, Krf og Senterpartiet. Det er vi glad for.

I Hovtunavtalen, vår politiske samarbeidsavtale for den kommende fire års perioden, skisserer samarbeidspartiene de store linjene og hvilke hovedprioriteringer vi mener er viktige for å få til den ønskede utviklingen i kommunen vår. Der forplikter vi oss også til å legge fram felles budsjett.

Samarbeidspartienes viktigste mål er en tydelig vekst i boligbygging, næringsetablering, handel og antall innbyggere over hele kommunen. Vi ønsker også en kraftig forbedring av resultatene innenfor trivsel og læring i skolen. Vi vil dessuten ha en økt satsing på forebygging og målrettede tiltak innenfor sosialtjeneste, barnevern og arbeid mot rusmisbruk.

Med en klar posisjon og opposisjon blir de politiske prosessene mer forutsigbare — ikke minst for innbyggerne i kommunen, men også for næringsetablerere. Dette er helt nødvendig om vi skal lykkes i å nå våre mål. Vi står ved et veiskille i Hurum. Samarbeidspartienes vei er framover – inn i framtida – med optimisme, ny vekst og utvikling i Hurum.

Gunn-Torill Homme Mathisen, førstekandidat i Hurum for Venstre

Foto: Finn Dale Iversen

Gunn-Torill Homme Mathisen (V)
Varaordfører i Hurum

Innlegget er også trykket i Drammens Tidende 15.10.11.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**