Bidrag til debatten

Venstre fikk, i kommunestyremøte onsdag 12. oktober, høre av Ap sin utvalgslederduo fra talerstolen at vi er uetiske og umoralske. Gislesen og Johansen mente at Venstres forslag om å tre ut av intensjonsavtalen med Hibu og fylkeskommunen var uetisk og umoralsk. Jeg skal prøve å forklare utvalgslederne og resten av den samarbeidskonstellasjonen Venstre sitt syn på vår etikk og moral.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Bjørn Flo Knudsen

Foto: Bjørn Flo Knudsen

Det burde ikke komme som noen stor overraskelse på noen at Venstre mener at Hibu burde utvikles videre på Raumyr. Vi har igjennom en valgkamp vært veldig tydelige på at vi ønsker å utvikle området rundt Høgskolen, og på den måten komme Hibustyret i møte i prosessen med å skape en bedre høgskole.

Vi har, som Ap, nettopp søkt tillit av byens befolkning gjennom et valg, hvor 17,6% har valgt å avgi sin stemme på grunnlag av vårt program og våre uttalelser i valgkampen. Dette er vårt mandat. Vi har presentert vår politikk, dette er vår kontrakt med folket. For Venstre er det til denne kontrakten vår lojalitet ligger. Det ville være etter vårt syn umoralsk og uetisk å bryte en kontrakt med velgerne.

For Venstre er programmet mer enn en lang ønskeliste, men faktiske prioriteringer og beslutningsgrunnlag.
Til selve saken har Venstre flere ganger blitt bedt om «å ta til fornuften». Det at andre synspunkt enn Arbeiderpartiets skal være ufornuftige får stå på deres regning. Det er tross alt det som er demokrati, muligheten til å ha egne meninger. Denne saken forlenges pga det flertallet partier som gikk til valg på å ta Hibu ut av KKP fikk, blir satt til side av en forhandlingsavtale. En forhandlingsavtale partene (Ap, Sv, H, Frp) ikke vil snakke om fra kommunens talerstol. Det nedgraver målene vi satte om mer demokrati og mer åpenhet.

Venstre fører frem de forslag vi føler ivaretar de forventninger vi har skapt hos velgerne. Forslag som tar opp Venstres syn på byutvikling og god samfunnsøkonomi. Jeg føler at vi holder oss godt innenfor fornuftens grenser.

Et annet argument vi møter ofte fra Ap, denne behandlingen inkludert, er at vi ikke kan blande oss opp i styrets beslutninger. Skal vi være en god vertskapskommune kan vi ikke blande oss inn i en beslutning som vil få konsekvenser for byen i en eller annen form. En ting som har forundret meg mye i lang tid nå, er hvorfor det skal være forskjell på hvilke styrer i statlige institusjoner vi skal ha mening om og ikke. Det burde være like store forventninger til at Hibu sitt styre kan ta innover seg «politiske signaler» som styret til Vestre Viken. Sånn som det ser ut for meg går det skillet hos Ap mellom de styrene Ap har en politisk gevinst av å snu og ikke. Det handler altså mer om politisk vilje enn faktiske begrensninger.

Det jeg kan oppsummere med er at Venstre etter min mening holder seg godt innenfor det som er god etikk og moral. Med tanke på det kontrollutvalget Ap har vært med på sette sammen, som strider mot det KS kaller god etikk på 2 punkter. Kan det være på sin plass å minne Ap på konsekvensene av kasting av stein i glasshus.

Bjørn Flo Knudsen
Kommunestyrerepresentant Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**