Forslag til Kommunestyret

Venstre foreslår nytt vedtak til kunnskaps- og kulturparken i sentrum, med hensikt i å holde HiBu på Raumyr.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Øystein Senum

Foto: Privat

Kommunestyresak: 82/11 Kunnskaps- og kulturpark i sentrum — forprosjekt- tillegg til inngått intensjonsavtale.

Forslag til nytt vedtak:

Kongsberg kommune trer med øyeblikkelig virkning ut av intensjonsavtale datert 13. mai, 2011, som er inngått med Høgskolen i Buskerud og Buskerud Fylkeskommune for realisering av Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg (KKP).

I stedet fortsetter Kongsberg kommune et samarbeide med Buskerud Fylkeskommune, for å vurdere mulighetene for å samle de videregående skolene, samt alternative lokaler for Kongsberg International School.

Det skal også vurderes muligheter for å etablere et større sambrukslokale/kulturhus, hvor den nåværende kinoen eventuelt kan inngå. Det er ønskelig at vurderingene også inkluderer enkelte av de stedsuavhengige elementene som inngår i KKP-prosjektet, som f.eks. bibliotektjenester.

Det skal også utredes hvordan partene fra intensjonsavtalen kan bidra til at skolemiljøet på Raumyr videreutvikles. I dette arbeidet forutsettes det at næringslivet/industrien på Kongsberg inviteres til å delta med stor tyngde.

I tillegg inviteres alle interesserte til å bidra med ideer og innspill til hvordan et utvidet Kongsberg sentrum skal utvikles til et fremtidsrettet og og livskraftig bymiljø samtidig som kulturhistoriske elementer bevares på en måte som tar vare på og utvikler Kongsbergs «sjel».

Arbeidet skjer innenfor eksisterende organisasjon(er) uten prosjektorganisering. Formannskapet informeres fortløpende om arbeidet, og viktige veivalg avklares med vedtak i kommunestyret.

Øystein Senum (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**