Gjenreis respekten for læreren!

Som Venstreleder Trine Skei Grande uttalte til Bergens Tidende forleden, så er læreryrket er det fremste og viktigste kunnkapsyrket vi har. Det er dramatisk at statusen har sunket så dramatisk de siste årene. Dersom vi skal ha de klokeste hodene i landet til å søke læreryrket må vi øke statusen til læreryrket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Trine Skei Grande om skole og integrering på TV2

Foto: TV2

Vi må øke statusen til læreryrket gjennom å utvide lærerutdanningen til 5 år og ved å satse langt mer på etter- og videreutdanning av lærerne enn det regjeringen legger opp til idag. Det er så absolutt ikke holdbart at kun 1600 av i alt 4000 søkere fikk tilbud om videreutdanning i år.

Vi vet at Venstre får støtte av bl.a. Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen, Norsk Studentunion og Studentenes Landsforbund i forslaget om at lærerutdanningen skal være en 5-årig mastergradsutdanning. Status- og lønnsnivå henger sammen med kompetanse- og utdanningsnivå, og derfor er nettopp kompetanseutvikling og etter- og videreutdanning viktige virkemidler i kampen for å gjenreise respekten for læreren.

Venstre har gjentatte ganger fremmet forslag i Stortinget om å utvide lærerutdanningen til fem år og å øke adgangen til etter- og videreutdanning, men forslagene er dessverre blitt avvist av kunnskapsministeren og regjeringen. For å sikre rekruttering til læreryrket er det derfor nødvendig at dagens regjering snur straks i denne saken. Alternativt kan vi håpe at valget 2013 gir et flertall som er klart i sin prioriritering av skolen.

Christian Holstad Lilleng
Nestleder, Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**