Det nye bystyret på plass

Ikke uventet ble Per Lunden (AP) valgt som ordfører da Risør Bystyre mandags kveld ble konstituert. Som varaordfører ble valgt Knut Henning Thygesen (R). I tillegg ble følgende formannskapsmedlemmer valgt: Eva Nilsen (AP), Heidi Tveide (AP), Viggo M. Larsen (H), Stian Lund (V) og Lill Jorunn Larsen (Krf), sistnevnte på en fellesliste med Frp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 STIAN LUND (34) er kjøpmann. Han er opptatt av at Risør utnytter ressursene i hele kommunen. Han er derfor en ildsjel i utviklingen av sitt eget hjemsted, Søndeled, både som trygt og levende bosted og som næringsarena.

STIAN LUND (34) er kjøpmann. Han er opptatt av at Risør utnytter ressursene i hele kommunen. Han er derfor en ildsjel i utviklingen av sitt eget hjemsted, Søndeled, både som trygt og levende bosted og som næringsarena.
Foto: Runar Nes

Med 16 stemmer (mot Viggo M. Larsens 13 stemmer) ble Lunden valgt som ordfører, mens varaordføreren ble valgt med 15 mot 14 stemmer. Om alle AP velgerne er like godt fornøyd med det tette samarbeidet med rødt gjenstår å se. Risør Venstres representanter i bystyre og de øvrige komiteer og utvalg vil jobbe for å få gjennomført så mye Venstrepolitikk som mulig.

Stian Lund (V) er med sine 34 år den yngste av medlemmene i formannskapet, men har samtidig god politisk og yrkesmessig erfaring som kjøpmann, og det kan bli nyttig når han nå tar fatt på jobben i formannskap og bysttre. Stian har også ytret ønske om å bli med i teknisk komité hvor han har også gjorde en meget god jobb i forrige bystyreperiode.

Lykke til Stian, Maria, Willy og Dag Jørgen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**