Dette er Hovtunavtalen

Samarbeidspartiene Høyre, Venstre, Krf og Senterpartiet er blitt enige om en politisk samarbeidsavtale for den neste fire års perioden. Her kan du lese avtalen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Kommunehuset Hovtun på Klokkarstua.

Kommunehuset Hovtun på Klokkarstua.
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

HOVTUNAVTALEN
Ny vekst og utvikling i Hurum
Samarbeidspartienes mål- og tiltaksplan for kommunestyreperioden 2011-2015

Hurum har en flott beliggenhet, nydelig natur og store muligheter. Samarbeidspartene Høyre, Venstre, Krf og Sp har inngått et samarbeid for perioden 2011-2015 for å bidra til ny vekst og positiv utvikling av Hurum.

Samarbeidspartienes viktigste mål er:
Betydelig vekst i boligbygging, næringsetablering, handel og antall innbyggere over hele kommunen

Kraftig forbedring av resultatene innenfor trivsel og læring i skolen

Økt satsing på forebygging og målrettede tiltak innenfor sosialtjeneste, barnevern og arbeid mot rusmisbruk

Dette er HOVTUNAVTALEN.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**