Nå skal Hurum få sin ja-kommune

Vekst, bedre skole og befolkningsøkning. Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Senterpartiet har underskrevet en samarbeidsavtale som staker ut kursen for Hurum de neste fire år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Hurum kommune, skilt

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

De fire partiene presenterte «Hovtunavtalen» for lokalpressen fredag. De viktigste målene i avtalen er å skape betydelig vekst i boligbygging, næringsutvikling og handel over hele kommunen.

De fire samarbeidspartiene vil ha befolkningsøkning i Hurum og mener at også økt trivsel og læring i skolen er et godt middel for å nå et slikt mål. I tillegg skal det satses på forebygging og målrettede tiltak innenfor sosialtjeneste, barnevern og arbeid mot rusmisbruk.

 Monica Vee Bratlie, Hurums nye ordfører.

Monica Vee Bratlie, Hurums nye ordfører.
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

– Kommunen trenger vekst. Befolkningsøkningen er mye lavere enn ellers i regionen, til tross for at vi har alle de gode forutsetningene som skal til for å lykkes, sier ordfører Monica Bratlie.

Hun sikter til den flotte naturen som innbyr til rekreasjon og friluftsliv og alle områdene i Hurum som egner seg til boligbygging. I tillegg peker hun på den sentrale beliggenheten Hurum har på Østlandet med akseptabel pendleravstand til Oslo og Drammen.

Les hele oppslaget i Røyken og Hurums Avis

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**