Venstres posisjoner

Samarbeidspartiene stilte felleslister ved konstitueringen av de viktigste utvalgene. Høyre som det klart største partiet, fikk flest plasser, som avtalt i den valgtekniske samarbeidsavtalen. Dette er Venstres posisjoner så langt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Den felles listestillingen medfører også at varaplasslistene er felles for gruppen. Kravet om 40% kvinneandel i alle fora gjorde at ikke alle kunne få plass i det utvalget de primært ønsket seg.

Her ser du en lenke til den komplette oversikten.

I kommunestyrets møte 8. november velges de øvrige styrer, råd og utvalg. Mellom disse kan nevnes: Natur- og landbruksnemnda, Oslofjordens friluftsråd, Eldreråd, Råd for funksjonshemmede, samarbeidsutvalgene i skolene og barnehagene, representanter til ulike stiftelser, kommunale foretak, interkommunale samarbeider og selskaper.

Venstres posisjoner

Formannskap
Gunn-Torill Homme Mathisen, varaordfører
9. vara: Geir Stave
(Samarbeidspartiene har 5 av 7 representanter)

Planutvalg
Geir Stave
6. vara: Merete Haug
(Samarbeidspartiene har 6 av 11 representanter)

Tjenesteutvalg
Mari Myhrene
8. vara: Jack Engen Nygård
(Samarbeidspartiene har 6 av 11 representanter)

Klagenemnda
1. vara: Finn Dale Iversen
(Samarbeidspartiene har 3 av 5 representanter)

Administrasjonsutvalget: 1. vara Gunn-Torill Homme Mathisen

Valgkomiteen: Gunn-Torill Homme Mathisen
Personlig vara: Geir Stave

KS Fylkesmøte: 1. vara: Gunn-Torill Homme Mathisen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**