Den borgerlige samarbeidsplattformen i Råde underskrevet

Rene Rafshol (H), Frederikke Stensrød (Frp) og Christian Holstad Lilleng (V) skrev i dag under den ferdigforhandlede “Borgerlige samarbeidsplattform i Råde for kommunestyreperioden 2011-2015”. Alle tre parter er meget godt fornøyd med avtalen og ser frem i mot å starte arbeidet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Rene Rafshol (H), Frederikke Stensrød (FrP) og Christian Holstad Lilleng (V).

Rene Rafshol (H), Frederikke Stensrød (FrP) og Christian Holstad Lilleng (V).

– Dette markerer et skille i Råde-politikken. Ikke bare har vi inngått et valgteknisk samarbeid for å fordele taburettene, vi har også inngått en skriftlig samarbeidsavtale som binder oss tre partiene sammen slik at vi står sterkt rustet til å ta fatt på de oppgavene som står foran oss, sier en fornøyd Venstre-leder Christian Holstad Lilleng.

Gode samtaler
– Allerede dagen etter valget, mens vi forhandlet om utvalg og posisjoner, var vi enige om at samarbeidet skulle stikke dypere enn bare å bytte ut det sittende styret. Alle var enige om at dersom vi skulle få noe til å skje i Råde var det viktig å ha en skriftlig avtale i bunn slik at vi er forpliktet i forholdet til hverandre. Forhandlingene har vært konstruktive og fruktbare, og vi er alle meget godt fornøyde både med prosessen og sluttresultatet.

Offentlig dokument
Partiene er opptatte av at den borgerlige samarbeidsplattformen er et offentlig dokument. – Ja, vi har hele tiden vært opptatte av at den skal være tilgjengelig for alle. Dette gjør at politikken vår blir både forutsigbar og kontrollerbar. Vi mener dette er viktig både for Rådes innbyggere, og ikke minst de kommunalt ansatte, for da vet de hva både vi og de går til, avslutter Lilleng

De borgerlige partienes samarbeidsplattform finner du i sin helhet her.

Tilbake til forsiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**