I kveld starter jobben med å få Råde opp av grøfta

Klokken 17.30 inntar Råde Venstres tre ferske kommunestyrerepresentanter kommunestyresalen i Råde for første gang. Fire år ligger fremfor dem, med stort fokus på økonomi men forhåpentligvis også med kursendring i viktige samfunnssaker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Elisabeth Krate Steve, Kjell Andre Holstad Aasheim og Christian Holstad Lilleng skal i tillegg til kommunestyrevervet bidra i henholdvis omsorgsutvalget, teknikkutvalget og Formannskapet.

Elisabeth Krathe Steve

Elisabeth Krathe Steve

Omsorg
Som nestleder i Fast utvalg for Omsorg blir det først og fremst utfordringene rundt Samhandlingsreformen og eldrebølgen Krathe Steve skal jobbe med. Omsorgsutvalget omfatter omsorgstjenestene, herunder sykehjem, hjemmebaserte tjenester og Nor gård.

Kjell Andre Aasheim

Kjell Andre Aasheim

Teknikk
Holstad Aasheim er leder i Fast utvalg for teknikk, og får hendene fulle med blant annet utfordringene rundt kommunens tekniske tjenester og den overordnede arealplanlegginegn. Det som kommer til å bli veldig interessant for Holstad Aasheim er arbeidet rundt kommunens håndtering av rammevilkårene for næringsutvikling og samferdsel.

Christian Holstad Lilleng

Christian Holstad Lilleng

Formannskapet
Lilleng er medlem av Formannskapet og vil jobbe mye med kommunens økonomi. Her er det som kjent store utfordringer de neste årene, og mye av fokuset vil ligge på å få økonomien i balanse etter det som ser ut til å bli to år på rad med underskudd og mange år på ROBEK-listen. En annen av Formannskapets hovedoppgaver er arbeidsgiveransvaret ovenfor de ansatte i kommunen, noe som kan gi utfordringer i disse økonomiske trange tider.

– Kveldens kommunestyremøte er et rent konstituerende møte slik at i dag blir det ikke mye praktisk politikk, forteller gruppeleder for Venstres kommunestyregruppe Christian Holstad Lilleng, men i uken fremover blir det full fokus på politikk, og da håper og tror jeg at Venstre og de øvrige borgerlige partiene vil sette sitt preg på Råde forholdsvis raskt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**