Ellen Oppsato Mikkelrud

2011-2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Ellen O. Mikkelrud

Foto: JS

* Kommunestyret
* Sektorutval for kultur og oppvekst (SUKO), nestleiar
* Styret for Ål Bygdearkiv

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**