Sissel Urke

2011-2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Sissel Urke

Foto: JS

* Kommunestyret
* Sektorutval for helse og sosial (SHS), leiar
* Eldrerådet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**