Umulighetstudien for nytt sykehus

Så da var mulighetstudien for etablering av dagens sykehus i Drammen lagt frem. Studien viser at det er teoretisk mulig å utvide dagens sykehus til et nytt og moderne hovedsykehus. Det er bare noen praktiske skjær i sjøen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Et nytt sykehus krever 42 dekar større landområde enn idag. Dette fremskaffes ved å kjøpe ut privat eiendom og rive eneboliger for en samlet verdi av minst 240 millioner. I tillegg kjøpes grunn av Drammen kommune for minst like mye. Dagens sykehus har stort sett en negativ eiendomsverdi og vil bli revet. Kun hovedblokka anses som brukbar. Vestre Viken ser altså hele sykehusområdet inkludert omkringliggende nabolag som en stor råtomt.

Bydelen vil lide
Man kan stille seg spørsmålet hvordan byggeplanene skal gjennomføres uten å skape problemer for dagens sykehusdrift, pasienter og ansatte. For planen er jo at sykehusdriften holder frem mens man river deler av bygningen.
I tillegg kommer økt trafikk og særdeles negative effekter på omkringliggende nabolag. Også de nabolag som ikke rives vil lide ved etablering av et nytt moderne gigantsykehus midt i byen.

Sundland i Drammen planområde

Foto: Drammen kommune

Andre alternativer
Hvorfor kan ikke andre tomter evalueres? På Sundland ligger 110 dekar ledig til omdisponering

Stetoskop, helse, medisin, sykehus

Foto: Microsoft

for sykehusdrift. Dette er mer enn nok av hva et nytt sykehus trenger. På Sundland ligger jernbanelinjer tilgjengelig og med en ny Konnerudnedføring og trafikksaneringsplan på Gulskogen kan et sykehus her bli en berikelse for Drammen og bydelen. Det finnes også andre alternativer innenfor Drammen kommune og på grensen til Drammen, men som hverken kommune eller sykehusledelse ønsker å vurdere. Hvorfor ikke?
Politikerne skal allerede om få uker ta stilling til nytt sykehus i Drammen. Vestre Viken presser på og nekter å evaluere andre tomtealternativer. Drammen kommune viser ingen interesse for å evaluere andre muligheter enn dagens sykehustomt. Resultatet er sjakkmatt og gameover.

Umulighetstudie

Det er så store saklige innsigelser mot utbygging av sykehus på dagens tomt at planene neppe blir gjennomført. Blir planene mot alle odds gjennomført vil det være en tragedie for Drammen som by.
Ønsker man å beholde og utvide sykehuset i Drammen så bør man vurdere alternative tomter, gjør man ikke det vil sykehuset forsvinne ut av byen. For mulighetstudien til Vestre Viken er like mye en umulighetstudie.

Sykehus i Drammen

Man har sett og vurdert på et kart, men man har ikke snakket med de som bor i husene på kartet. Man har beregnet og kalkulert, men man har ikke kalkulert med folks følelser. Man har sett seg blind på et stykke tomt man selv ikke eier, men har ikke løftet hodet og sett byen som helhet og hvilke andre alternativer som åpner seg. Jeg vil ha nytt sykehus i Drammen! Nettopp derfor er jeg imot de planene som skisseres i mulighetstudien.

Ståle Sørensen Leder Drammen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**