Utkast til 2012-budsjett for Røyken

Rådmannen la fram sitt utkast til budsjett for 2012 i et møte 24.oktober.
Ifølge rådmannen er budsjettet stramt, men det er ikke lagt opp til kutt i noen sektorer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Røyken er på rett vei, men det er fortsatt mye hardt arbeide igjen. Rådmannen presiserte at det har vist seg klokt at kommunen startet innstrammingene i tide. I Norge er det nå mange kommuner som må starte den prosessen Røyken startet for et par år siden. Det er imidlertid viktig og fortsette en stram linje slik at kommunen kan akkumulere disposisjonsfond for å unngå full lånefinansiering av alle investeringer i fremtiden.
Nå må vi i Venstre studere utkastet og komme med innspill på hva vi vil prioritere i den videre budsjettprosessen. Budsjettutkastet ligger på kommunens hjemmesider.
Møte på gruppemøter (se kalender for datoer) eller send e-mail til Rebekka, Lasse eller Tore.

Tore Hogstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**