Rusmisbrukere tatt på alvor

Venstre hindret skrinlegging av småhusprosjektet for rusmisbrukere på Muusøya. Dette er viktig for sosial boligbygging i Drammen for svake grupper uten sterke lobbyister bak seg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Småhusprosjektet på Muusøya er planlagt med 6 boliger for rusmisbrukere, med heldøgns bemanning. Prosjektet er et samarbeid mellom kommunen og frivillige organisasjoner. Boligene er ment som varig botilbud for tunge rusmisbrukere.
Ingen la inn anbud på prosjektet denne høsten, noe som førte til at Rådmannen foreslo skrinlegging og omdisponering av midlene til andre boalternativer. Venstre støttet omdisponering, slik at alternative boenheter ble opprettet raskt, men vi fikk hindret skrinlegging. KrF, Høyre og FrP stemte for forslaget til Venstre om å stryke Rådmannens forslag om skrinlegging.

Ulla Nordgarden

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Småhusprosjektet er viktig å videreføre, fordi det er et spesialtilbud til en gruppe rusmisbrukere; varig bolig til tunge brukere. Det er en helhetlig satsing på en svak gruppe som er tilfredstillende helsemessig, praktisk og estetisk. Dette er en gruppe som alltid kommer sist i køen. Med dette prosjektet kan de komme først. Dette må bli realisert.

Ulla Nordgarden
Bystyrerepresentant

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**