Venstres innlegg i konstitueringsdebatten

Les innlegget Toril Berge holdt i debatten om bystyrets konstituering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Ordfører,

Det er når krisen rammer ledere står frem. 22. juli skjedde det utenkelige, Oslo og utøya ble rammet av terror. I dagene som fulgte stod Ordfører Stang som den ordfører han skulle være og måtte være for hele Oslo. Vi forventet det av deg, ordfører, men det krever en sterk rygg å bære slike dager. Du gjorde jobben. Og for det vil vi si takk. Men det har heldigvis hvert langt flere av de glade dagene, ski VM, Grand prix, og det har vært mange hverdager. Der bystyrearbeidet har blitt ledet med stødig hånd

Og ordfører i de 4 årene som har gått har du vist at du er en ordfører for hverdag, for fest og for sorg. Og det er en stor glede for Venstre, at vi støtter Fabian Stangs kandidatur som ordfører.

Denne gangen velger vi også opposisjonen være en del av ordførerkollegiet. På den måten vil ordførerkollegiet sammen kunne opptre som en samlende kraft i bystyret, og en helhetlig ledelse. Vi støtter derfor også opp om Liebe Rieber-Mohn som varaordfører.

Det er naturlig på en dag som denne å oppsummere valgresultatet. Oslo Venstre gjorde et godt valg, vi er Oslos tredje største parti, vi representert i alle bydelsutvalg, og det er et bredt lag folkevalgte som sammen tar fatt på oppgaven i årene som kommer.

Foran her sitter nå et byråd fra V, Høyre og KrF. Det er for oss det vi gikk til valg på, og det er med ikke så rent lite stolthet vi tar fatt på oppgaven. Misforstå meg rett, vi er fullstendig klar over hvilken jobb, hvilket trøkk, det er.

Når Venstre nå tar steget inn i byråd er det for å ta ansvar for gjennomføringen av disse sakene. For å bygge en kollektivtrafikk Oslos befolkning er stolt av, som bygges ut i takt med befolkningsøkningen, for å gjennomføre de svært ambisiøse klimamålsetningene Oslo har, for å gjøre landet skole enda litt bedre, enda litt mer elevtilpasset, med lærer som har enda bedre tilgang på målretta etter og videreutdanning. Vi går inn i byråd for å sikre en raus by, med toleranse for annerledeshet, og en rusomsorg som tar godt vare på dem som for øyeblikket ikke fikser mer enn lavterskeltilbud slik som sprøyterommet. Men som sikrer god oppfølging og behandling av dem som vil ut. En av oppgavene der byen må bli bedre, og der byrådet sammen vil jobbe, er å få en rusomsorg som henger bedre sammen. Det er ingen enkel oppgave, det handler om byen – og om staten. men dagens situasjon er på ingen måte bra nok. Og ordfører, dette byrådet må satse på lys i gatene, oslovakter og samarbeid med politi.. overfallsvoldtektene de siste ukene viser at vi har en utfordring. For Oslo skal være en trygg by — for alle.

Denne konstitueringen befester også det solide borgerlige samarbeidet vi har hatt i Oslo i en årrekke. Ulike byråd, men til enhver tid et borgerlig flertall som bestreber seg på å finne løsninger, særlig i budsjettsaker sammen. Dette skaper et stabilt styre i byen, forutsigbarhet i de økonomiske rammene, det har sikret god skole, ambisiøse miljømål, godt samarbeid med ideelle og en levende kulturby. Det ser vi frem til å fortsette, og er glad for at FrP viste til det samme den dagen det var klart at de ikke lenger skulle være med å ha byrådsmakt.

Vi i bystyret fra Venstre, gleder oss til jobben, og til å gjøre Oslo litt grønnere, litt rausere, og litt mer liberalt.

Takk ordfører, og godt valg!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**