Ikke flertall for venstres forslag om GS veg med lys til Kvernvik

Et samlet bystyre vedtok torsdags kveld rådmannens innstilling som Risør kommunes høringsuttalelse til Handlingsprogram 2012-15 for fylkesveier i Aust-Agder. Stian Lund (V) fikk ikke flertall for sitt tilleggsforslag om å innarbeide gang og sykkelsti med belysning langs fylkesveien fra Vormli til Kvernvik i handlingsprogrammets planperiode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Stian Lund talte distriktets sak og fikk klart flertall for at også fylksveien fra Vormli til Kvernvik blir prioritert for oppgradering med GS vei og lys

Stian Lund talte distriktets sak og fikk klart flertall for at også fylksveien fra Vormli til Kvernvik blir prioritert for oppgradering med GS vei og lys
Foto: Runar Nes

Stian Lund pekte i Venstres forslag på at fylkesveien fra Vormlibrua ved gamle E18 til Kvernvik var uoversiktig og at oppsittere og brukere av veien var redd for at det skulle skje ulykker på den mye benyttede veistrekningen.

Det er allerede etablert gag og sykkelsti fra Søndeled sentrum til Vormlibrua langs den gamle E18 og når det nå er etablert barnehage med rundt 70-80 barn, ny idrettspark og nytt boligfelt på Kvernvik er utbedring av GS vei med lys langs fylkesveien et viktig tiltak for Venstre å følge opp.

Spørsmål omprioritering av oppgradering av fylkesveier ble behandlet av formannskapet våren 2011, og da foreslo Venstres Jan Einar Henriksen at veistrekningen fra Vormli til Kvernvik måtte få bedre prioritet, noe formannskapet enstemmig gikk inn for.

Det ar derfor noe uventet at kun 6 av bystyrets representanter (Venstres 4 og Frps 2) i dag stemte for Stian Lund og Venstres forslag om å sikre denne oppgraderingen nå. Sett i lys av AP og Rødts negative stemmegivning da det var snakk om å etabler fortau og lys langs fylkesveien fra Hope skole til Karolina er det kanskje ikke så rart at de også stemte imot dagens forslag om trafikksiktring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**