Medlemsseminar — Venstre for framtida! Framtida for Venstre!

I november handler vårt medlemsseminar om valgresultatet – og veien videre. Vi har kalt temaet: ” Venstre for framtida! Framtida for Venstre!

Torsdag 24. november kl. 18-22
Romberggata 4, 3. etg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Valgresultatet. Hvordan gikk det egentlig ved 2011-valget? Og hva ble konsekvensene av valget — i kommunestyret, komiteene og utvalgene, og for partiet som sådan?

Veien videre. Valget markerer startskuddet for fire nye år med viktig arbeid i lokalpolitikken, men det er også slik at slutten på én valgkamp markerer starten på den neste. Hvordan forbereder Larvik Venstre seg? Hva mener du blir viktig for Venstre fremover?

Larvik Venstre ønsker å utvikle medlemmene og organisasjonen videre. Derfor er det vi nå inviterer til dette seminaret som vi håper vil styrke partiet organisatorisk og politisk. Seminaret vil garantert også gi ny giv og inspirasjon for den enkelte!

Foredrag — prosesser — refleksjon — samtaler
Et arbeidsseminar der vi bruker moderne kreative prosesser sammen med tradisjonelle samtaler og diskusjoner. Vi vil også lære arbeidsmåter og prinsipper vi kan bruke videre.

Temaer
Seminaret vil ta for seg temaer som:
Hvilke trender vil prege samfunnets utvikling i tiårene framover?
Hvilke trekk preger menneskets drømmesamfunn?
Hvordan stemmer Venstres program overens med dette?
Hva kan og bør vi gjøre framover (konkretisering i lokallaget, de forskjellige verv og for de forskjellige medlemmer)?
Hvordan kommuniserer mennesker godt med hverandre ansikt til ansikt?

Veien videre
Seminaret skal munne ut i:
Hva gjør jeg videre?
Hva gjør vi videre (som lokallag/styre/medlem)?

Seminarleder

Leif-Runar Forsth

Foto: Linn Beate Kaald Thoresen

Leif Runar Forsth vil lede oss gjennom seminaret. Han var i sin ungdom leder av Sandefjord Unge Venstre og har seinere vært leder av Grorud Venstre i Oslo. Han arbeider med utvikling av organisasjoner og mennesker, spesielt lederutvikling. Se www.ipo.no og www.humanagement.no

Servering
Styret sørger for bevertningen idet vi ordner litt på kjøkkenet.

Påmelding innen mandag 21. november til:
Karin S. Frøyd [email protected] tlf. 33193349 eller 92450192
eller til Eva Idland [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**