Her er de nye komitémedlemmene

Risør prøver nå ut ny politisk organisering og har gått fra hovedutvalg modell med 7 medlemmer til komité modell med 5 medlemmer, hvorav leder må være medlem av formannskapet. Nedenfor kan du se fordelingen av i de ulike komiteene og “viltnemda” som ofte er et populært utvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Lars Ole Røed er ny leder i

Lars Ole Røed er ny leder i “viltnemda”
Foto: Jan Einar Henriksen

Kontrollkomité
Per Arnt Tellefsdal (leder) Lars Erik Follo (nestleder), Marianne Gundersen, Petter Emil Gundersen, Nina Høst.

Kommuneorganisasjonskomité
Per Lunden (leder), Mona Stray Rambo (nestleder), Ragni MacQuenn Leifson, Daniel Glaser og Per Henry Zaal

Miljø- og teknisk komité
Eva Nilsen (leder), Stian Lund (nestleder), Harald A. Eriksen, Tine Bang og Erling Stiansen.

Nærings- og kulturkomité
Heidi Tveide (leder), Maria Aspesæter (nestleder), Stine Kirkhusmo, Sigbjørn Tønnesland og Victor Hauge.

 Solveig Vereide (V) fortsetter som nestleder i

Solveig Vereide (V) fortsetter som nestleder i “viltnemda”
Foto: Runar Nes

Oppvekstkomité
Viggo M. Larsen (leder), Bente Trulsvik, Anette Mostad, Torgeir S. Torkjellson og Bjørn Helge Dahle

Helse- og Omsorgskomité
Knut Henning Thygesen (leder), Pernille Arndt (nestleder), Torild Gregersen, Jens Høybø og Rigmor Bjordammen.

Vilt- og innenlandsfiskenemd
Lars Ole Røed (leder), Solveig Vereide (nestleder), Terje Asdal, Kai Anderen, Mari Anne Bjornes

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**