Venstre vil at all juleposten skal besvares

-Vi må utfordre næringslivet til å bidra til at de som sender julenissebrev til Drøbak får svar, og så kan kommunen matche det næringslivet gir, foreslo Venstres Erik Lundeby i Formannskapet 26.10.2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Drøbak er verdenskjent som julenissens hjemby, og mottar hvert år 10 000 brev fra barn i hele verden til Julenissen. Turistkontoret gjør så godt de kan, men klarer bare å besvare en del av disse.

Venstre foreslo tidligere i år at kommunen skulle bevilge 250 000 til formålet, noe som er tilstrekkelig for å besvare all posten. Partiet fikk ikke støtte for dette, men kommunestyret ba rådmannen komme tilbake med en sak om hvordan han kunne bidra til at juleposten ble besvart.

Rådmannen innstilte til Formannskapet på at bevilgningen til formålet skulle økes med 30 000 i lønn til å engasjere hjelp til å besvare posten, og at de som svarer skulle få tilbud om å komme til Drøbak for å få kortet stemplet av julenissen. Med denne bevilgningen ville omtrent 2 500 brev bli besvart.

Erik Lundeby

Erik Lundeby
Foto: Ivar Ruud Eide

-Julenissen er en av de mest vellykkede satsingene for å sette Drøbak på kartet, sier Venstres medlem i Formannskapet Erik Lundeby. Hvis 10 000 barn får svar fra julenissen er det 10 000 familier over hele verden som legger merke til Drøbak, og der Drøbak kommer opp i diskusjonen om ønskede feriemål.

Venstrepolitikeren foreslo at Formannskapet skulle utfordre næringslivet til å bidra, og at kommunen skulle love å gi samme beløp som næringslivet, opp til 100 000 kroner. Hvis bedriftene som ville nyte godt av økt turisttrafikk til Drøbak bladde opp, ville det til sammen gi nok penger til å besvare alle brevene.

-Jeg tror dette ville være en meget god investering i å styrke Drøbak som turiststed, sier Lundeby. En adresseliste med 10 000 navn som allerede er interessert i oss er gull verdt i markedsføringen av byen.

Flere partier noterte seg forslaget med interesse, men ønsket å diskutere det i sine partigrupper før de tok stilling til det. Det ble derfor enighet om å oversende forslaget til neste møte i kommunestyret. Kommunestyret skal 14.11. ta stilling til om de vil utfordre næringslivet til et spleiselag for at alle skal få svar fra Julenissen.

Venstre ga tidligere i høst årets miljøpris til Julenissen for hans innsats for å sette Drøbak på kartet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**