– På tide med handling mot voldtekt

Venstres Rita Sletner ledet voldtektsutvalget og leverte sine konkrete tiltak i 2008. Nå viser en gjennomgang fra VG at 9 av 12 tiltak er droppet av justisministeren. — Skuffende og respektløst, sier Sletner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Rita Sletner

Rita Sletner
Foto: Venstre

Hun er overrasket når VG gir henne informasjon om at Justisdepartementet og Storberget ikke har oversikt over hva som er gjennomført.

Vis respekt for ofrene — levér tiltak
– Vi leverte vår rapport på normert tid av respekt for ofrene. Nå vil jeg be justisministeren om å gjøre det samme. Det er rett og slett på tide med mer handling, sier hun til VG.

Les VG: 01.11.2011: Voldtektsbølgen: 9 av 12 tiltak droppet
Les: 24.01.2008: Utvalg forslår tiltak for voldtatte

En ny sentral enhet i politiet, egne team for seksuelle overgrep (SO-team) i politidistriktene og gratis oppfølging hos psykolog eller psykiater, var blant tiltakene Sletners utvalg overleverte justisminister Knut Storberget.

– Vi har lenge vært frustrert over mangelfull oppfølging av tiltakene fra Voldtektsutvalget. Voldtekt er en forbrytelse av ekstremt krenkende karakter, og den vil som oftest gi offeret livsvarig skade. Dette er et samfunnsproblem vi har et kollektivt ansvar for å få gjort noe med. Nå må staten jobbe på lag med lokale myndigheter, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

Venstre har nå fremmet et eget representantforslag i Stortinget, for å få fortgang i gjennomføringen av tiltak mot voldtekt.

Les og se video: TV2.no: Storberget kritiseres etter voldtektsbølge

Konkrete tiltak
Skei Grande viser til at Voldtektsutvalget utredning NOU 2008:4 "Fra ord til handling: Bekjempelse av voldtekt krever handling". I Venstres representantforslag legger partiet bl.a. fram følgende tiltak:

– Opprettelse av Politiets sentrale enhet mot seksualisert vold (SEPOL)
– Oppfølging av voldtektsofre — nye oppgaver for Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre
– Diverse forebyggende tiltak
– Kompetanseheving i rettsapparatet
– Obligatorisk opptak av avhør av fornærmede
– Nettportal for informasjon om voldtekt og kontakt med politiet og hjelpeapparatet
– Forskning
– Kompetanseheving ved overgrepsmottakene
– Kompetanseheving for andre relevante grupper

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**