Liberale løsninger: Finanskrisen og utviklingen i Europasamarbeidet – Hva nå?

Finanskrisa, med de påfølgende konsekvensene for eurosonen, har satt Europa på alvorlige prøver. Unge Venstres leder Sveinung Rotevatn kommer til Larvik torsdag 12. januar 2012 for å innlede og diskutere spørsmål knyttet til utviklingen i EU-samarbeidet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Denne høsten har Unge Venstre jobbet mye med følgende spørsmål:
Hvilke konsekvenser får finanskrisa for EU-samarbeidet?
Hvilke konsekvenser får disse utfordringene for Norge?
Hva er de liberale svarene på utfordringene i Europa?
Bør Norge søke EU-medlemskap i nåværende situasjon?

Unge Venstres leder Sveinung Rotevatn

Sveinung Rotevatn

Foto: Mathias Fischer

kommer til Larvik torsdag 12. januar 2012 for å diskutere disse og andre spørsmål knytt til utviklinga i EU-samarbeidet. Vi får et foredrag med mange interessante poeng som er særlig relevante for Venstre og liberale politikere, og det er satt av god tid til spørsmål og samtale om de viktigste poltiske spørsmålene i verdensdelen vår akkurat nå.

Møtet blir fra kl 1830 i Rådhuset i Romberggt, i 3. etg.

Påmelding snarest til [email protected]

Håper å se deg der til en spennende liberal kveld med viktig debatt!

Vel møtt! 🙂

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**