Sørlandssenterets miljø og samfunnsansvar

Mange bedriftseiere er opptatt av å ta et aktivt miljø og samfunnsansvar gjennom sine virksomheter. Steen og Strøm er et ledende kjøpesenterselskap i Skandinavia. De har igangsatt bransjens mest omfattende program for miljø og samfunnsansvar, skirver fylkesleder Heidi Foyn Thomassen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Går en inn på deres hjemmesider kan en laste ned Rapport for miljø og samfunnsansvar der de bla reiser følgende spørsmål:
Hvorfor sentrale sentre er mer miljøvennlige enn andre sentre?
Hvordan Steen & Strøm akter å bidra til en bærekraftig stedsutvikling?
Aktiv senterledelse som bidrar med spennende kampanjer med fokus på miljø og samfunnsansvar.

Heidi Foyn Thomassen

Foto: Jan Kløvstad

En Googling av en av sørlandssenterets store eiere Olav Thon gir ikke et like oppløftende resultat i forhold til et aktivt samfunnsansvar. Thongruppens nettsider nevner Thons personlige lidenskap for naturen og han er utnevnt til æresborger av Turistforeningen. Utover det fremgår ikke hvordan selskapet går frem for å ta et aktivt samfunnsansvar i de lokalsamfunn selskapet har næringsvirksomhet.

Det er en kjensgjerning at tidligere politiske beslutninger har gitt oss en vanskelig sak i Kristiansand. Det har blitt fattet vedtak som nå har gitt oss et raskt voksende regionalt kjøpesenter et godt stykke utenfor byen, stikk i strid med gjeldende anbefalinger. I 2008 ble det vedtatt en ny bestemmelse for kjøpesentre:
Målet med den rikspolitiske bestemmelsen om kjøpesentre er å styrke by- og tettstedssentrene og legge til rette for miljøvennlige transportvalg, dvs. unngå en utvikling med byspredning, økt bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer eller ønsker å bruke bil. Det overordnede og langsiktige målet er å utvikle bærekraftige og robuste by- og tettstedsstrukturer som også bidrar til å redusere klimagassutslippene.

Sørlandssenteret fremstår som en fortidens tragedie i forhold til hvordan man tenker senterutbygging i dag. Undersøkelser viser at avstander utover 5 km gjør at 90 % av tilkomsten til senteret skjer med bil, og selv om man bare skal handle smått. Avstander rundt 3 kilometer innbyr til at folk sykler, går eller benytter seg av kollektivtransport.

Situasjonen er som den er, byggene er reist og vi må gjøre det beste ut av en vanskelig situasjon. Utfordringen nå er å finne løsninger som gjør oss i stand til å bevare den Sørlandsidyllen vi er så stolte av. Da trenger vi selskapseiere som er opptatt av sitt miljø og samfunnsansvar. Jeg vil utfordre Olav Thon og andre sentrale aktører i Sørlandsparken til å gå sammen med kommune og region for å komme opp med en plan for hvordan vi skal ivareta både Sørlandetssenteret og dets omgivelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**