Vil kjempe for automasjonslinjen ved Røyken VGS

Et enstemmig formannskap vedtok en uttalelse mot nedleggelse av studietilbudet innen automasjon ved Røyken videregående skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Teknologi, pc

Foto: Luth

Det var det forrige hovedutvalg for utdanning i Buskerud fylke som vedtok å flytte linjen til Åssiden videregående skole i Drammen.

I formannskapsmøtet 1. november tok ordfører Monica Vee Bratlie opp saken og orienterte utvalget. Hun påpekte at siden det er venteliste for å komme inn på automasjonslinjen i Røyken, er det helt feil signal å legge ned linjen. Varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen (V) delte ordførerens bekymring for konsekvensene. Hun viste til både Hurums utfordringer med frafall i den videregående skolen og hvor viktig linjen er for for næringslivet på Hurumhalvøya.

Den nyvalgte leder av hovedutvalget for utdanning i Buskerud, Elizabeth Skogrand (H), har invitert ordførerne i Hurum og Røyken til et møte for å diskutere saken neste uke.

Uttalelsen:

Formannskapet i Hurum kommune gir følgende uttalelse til planene om å nedlegge tilbudet innen automasjon på Røyken videregående skole:

Formannskapet i Hurum kommune vil sterkt anbefale hovedutvalg for utdanning å videreføre automasjonslinjen på Røyken videregående skole. Linjen dekker et viktig behov for Hurumhalvøyas næringsliv. Det pekes her særlig på behovet for å sikre rekruttering til Sødra Cell på Tofte, som er en hjørnesteinsbedrift på halvøya, samt behovet for rekruttering til en rekke små og mellomstore bedrifter i området.

Hurum og Røyken har i dag svært lav egendekning av arbeidsplasser og det ville være svært uheldig for oss om en av de viktigste linjene for utvikling av kompetanse som kan bidra til å holde på og utvikle nye lokale arbeidsplasser skulle forsvinne fra området. Vi er bekymret for at dette vil gi ringvirkninger langt utover det som er mulig å forutse i dag.

Videre vil vi peke på at automasjonslinjen dekker et viktig segment i utdanningstilbudet, og at en nedleggelse vil øke den allerede store andel elever fra halvøya som ikke fullfører videregående skole vil kunne øke. Dette fordi flere elever vil kunne falle fra om de må inn til Drammen for å få denne form for utdanning.

Avslutningsvis vil formannskapet peke på at Hurumhalvøya har en svært høy befolkningsvekst. Hurum og Røyken vil snart passere 30 000 innbyggere, hvilket underbygger behovet for et bredest mulig opplæringstilbud i området.

Formannskapet ber på denne bakgrunn om at hovedutvalget sikrer at linjen opprettholdes ved Røyken vgs også i fremtiden.

Automasjon (Sakset fra hjemmesiden til Røyken videregående skole)
Automatisering er en studieretning for deg som har interesse for å arbeide med teknikk der det kreves nøyaktighet og kompetanse.

Du lærer hvordan man måler, styrer og regulerer ved hjelp av datamaskiner. Du lærer også å løse problem som oppstår i måle og styresystemet. Som automatiker arbeider du med betydningsfulle system som er viktige for at vårt samfunn skal fungere.

Du får en gedigen teknisk utdanning som er tilpasset arbeidsmarkedet. Dessuten får du en bred basis for videre studier på høgskole og universitet. Automatisering er en mulighetenes utdanning som passer så vel gutter som jenter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**