Derfor sier Venstre nei til eiendomsskatt i Råde

Det knøt seg i magen, da trebarnsmoren Tone Lychen reiste seg opp på folkemøtet i Saltnes og fortalte om hvordan eiendomsskatten hennes på kr. 6000,- gjør et stort inngrep i en økonomi, som fra før av, så vidt går opp. Å sitte på et folkemøte å høre hvordan denne usosiale ekstraskatten slår så knallhardt inn i innbyggernes hverdag, gjør at man skjønner at man må være enda tydeligere i sine verdivalg og sine prioriteringer som politiker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Christian Holstad Lilleng

Christian Holstad Lilleng
Foto: Sissel K Haugen

Jeg beklager at jeg ikke var tydelig nok i folkemøtedebatten; Råde Venstre kommer til å jobbe knallhardt for å senke, og aller helst fjerne eiendomsskatten.

Eiendomsskatten er i seg en håpløs ekstrabeskatning, og i tillegg bidrar den til økte sosiale forskjeller. Den rammer spesielt hardt de med lav inntekt, aleneforsørgere, minstepensjonister, trygdede og sosialhjelpsmottakere.

I byene er det ikke så vanlig at man eier sin egen bolig, men her i Råde er dette ganske annerledes. Innføringen av eiendomsskatt, ikke minst i kombinasjon med lave kommunale sosialhjelpssatser, har bare bidratt til å skape økte sosiale forskjeller.

Venstre mener at eiendomsskatt aldri skal brukes til kommunal drift, da blir vi aldri kvitt den. Slik er det dessverre i Råde: Her skulle eiendomsskatten brukes til å nedbetale gjeld, men ikke overraskende har mesteparten av den gått i det store sluket.

Venstre er imot eiendomsskatt i Råde. Vi vil kjempe for at innbyggere som Tone Lychen skal slippe å måtte gå rundt og være bekymret for at hun kanskje må gå fra hus og hjem fordi politikerne finner det for godt å sette opp eiendomsskatten "kun" en promille eller to.

Venstres alternativ til eiendomsskatt er blant annet færre papirflyttere i kommunen, bedre tilrettelegging for næringsvirksomhet, mer hensiktsmessig utnyttelse av kommunens eiendomsmasse, konkurranseutsetting av kommunale tjenester og – som Hvaler-partiene nå kopierer Råde Venstre på – å tenke nye og spennende løsninger som for eksempel vindmøller.

Stem Venstre, så vet du at din stemme bidrar til å senke og/eller fjerne eiendomsskatten i Råde.

Christian Holstad Lilleng
Ordførerkandidat Råde Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**