Valgkomiteen ønsker innspill

Ved årsmøtet i Oslo Venstre i februar 2012 skal det velges nytt styre, ny finansnemnd, ny desisjonsnemnd og 3 direktevalgte medlemmer til hovedstyret samt delegater fra Oslo Venstre til Venstres landsmøte 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Valgkomiteen ber bydelslagene og enkeltmedlemmer i Oslo Venstre om innspill på kandidater til disse vervene.

Planlagt fremdriftsplan for valgkomiteen er som følger:
1.desember — frist for enkeltmedlemmer av Oslo Venstre til å melde kandidater til valgkomiteen.
15. desember — frist for bydelslagene til å melde kandidater til valgkomiteen.

Valgkomiteen består av:
Reidar Lerdal (leder), Anne Hollerud (nestleder), Sverre Molandsveen, Torhild Taklo Knutzen og Julianne Ferskaug (fra Oslo Unge Venstre), Bjørn Åge Hansen (1.vara) og Bente Marie Nørgård (2.vara).


Innspill og forslag til valgkomiteen sendes til:

Oslo Venstre
v/valgkomiteen
Møllergata 16
0179 OSLO

eller:

Reidar Lerdal (leder)
Epost: [email protected]
Telefon: 936 89 121

Med vennlig hilsen,

For valgkomiteen,
Reidar Lerdal/s/, leder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**