Gruppemøte 7. november

Mandag er det som vanlig gruppemøte på Venstres kontor i Kongensgate 34. Her finner du mer informasjon om de sakene som skal drøftes 7. november. Kristiansand Venstre har møte hver mandag kl. 18.30, og vi håper å se deg på dette og andre mandagsmøter i tiden som kommer!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Gruppemøtet starter som vanlig klokken 18.30, og følgende saker er blant de vi vil diskutere:

Formannskapet:
– NOU 2011: 11 “Innovasjon i omsorg”. Høringsuttalelse fra Kristiansand kommune.
– NOU 2011: 15 “Rom for alle – en sosial boligpolitikk for fremtiden”. Høringsuttalelse fra Kristiansand kommune.

Oppvekststyret:
– Rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjett 2012 for oppvekstsektoren.

Byutviklingsstyret:
– Rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjett 2012 for teknisk sektor.

Du kan lese alle saksfremstillingene på Politisk Agenda på kommunens nettsider: http://pa.kristiansand.kommune.no/politiske_saker/default.asp

Husk at alle Venstres møter er åpne, og vi ønsker gjerne nye medlemmer og interesserte velkommen. Vi møtes hver eneste mandag kl. 18.30 i Kongensgate 34!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**