Oppvekst og kultur-utvalget sa ja til å ta i mot 10 flyktinger

Med Venstre, KrF, Ap og Sp sine stemmer gikk Råde kommunes Oppvekst og kultur-utvalg inn for å ta i mot 10 flyktninger fra Øst-Afrika i 2012. — Dette er en prinsippsak, forteller Venstres OK-representant Elin Marie Johannessen. — Å ta i mot flyktninger har selvfølgeig en økonomisk side, men i slike saker må de humanistiske og etiske sidene telle helt klart mest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Elin Marie Johannessen

Elin Marie Johannessen

Mindretallet var ikke prinsipielt i mot å ta i mot flyktninger. — Deres argumenter var at saken ikke var godt nok belyst økonomisk og at de derfor ville utsette saken. Dette kjøpte verken jeg eller Krf/Sp eller Ap, da de ikke komme med konkrete endringer i saksfremleggelsen som ville ha betydning for saken innen neste OK-møte. Derfor imøtekom ikke flertallet ønsket om utsettelse, fortsetter Johannessen.

Johannessen mener prinsippene må være tydelige i en slik sak. – Å ta i mot flyktninger handler om å ta et samfunnsansvar eller ikke. De neste årene vil økonomien være kjernesak i Råde-politikken, men det er ikke i slike saker som dette Råde-økonomien står og faller på, avslutter Johannessen.

Saken kommer dermed opp i kommunestyret 17.november med flertallsinnstilling fra V/Krf/Sp/Ap om å ta i mot ti flyktninger fordelt på inntil tre familier.

Tilbake til forsiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**