Springvannsheia Panorama

– Fortetting og utvikling skal også berike et område!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Behandlingen av Springvannsheia Panorama engasjerte mange i bystyret onsdag. Det kom inn en rekke forslag til vedtak. Venstre og Senterpartiet støttet forslaget til Pensjonistpartiet om å avvise detaljplanen. Men dette forslaget falt. Også Venstres eget forslag om å redusere utbyggingen ble avvist av flertallet som stemte for den endelige planen.

Jens Olai Justvik på talerstolen

Jens Olai Justvik ( V ) mener planen ikke tar hensyn til naboene i det nye byggefeltet:

– Her går vi virkelig utbyggerens ærend, uten å bry oss om hvermansen som bor i området. Skal vi ikke bevare noen grønne områder? Vi i Venstre ønsker at våre innbyggere skal kunne trekke frisk luft. Fortetting må berike området, og dette er ikke fortetting med vett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**