Tomme gater og løpende parkering——

Hva er formålet med parkeringstjenesten? spør Jan Einar Henriksen i et innlegg sendt AAB fredag. Risør er ikke tjent med å ha en streng parkeringsordning i en tid hvor butikkeierne og deres mange ansatte sårt trenger hver eneste kunde for å få hjulene til å gå rundt sier Henriksen videre. Les hele innlegget:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Tomme gater og løpende parkering…….

 Jan Einar Henriksen etterlyser en politisk debatt omkring parkeringstjenesten og ønsker 2 timers hratis entrumsparkering i perioden 1/0-31/5

Jan Einar Henriksen etterlyser en politisk debatt omkring parkeringstjenesten og ønsker 2 timers hratis entrumsparkering i perioden 1/0-31/5
Foto: Jan Kløvstad

Etter noen dager i Århus er jeg tilbake i Risør en regntung fredags formiddag med tomme gater. Dvs. sentrumsgatene er ikke helt tomme, for det står et par biler nederst i Kragsgata utenfor jernvarehandlerne, og jeg treffer også på noen oppgitte butikkeiere. Overgangen fra en pulserende kulturby til en stille kulturby er slående på mange måter. Og mens jeg ikke så en eneste parkeringsvakt i Århus traff jeg en meget aktiv tidlig fredags formiddag i Risør.

Spørsmålet som slo meg var: Hva er formålet med parkeringstjenesten?

Er formålet å skaffe kommunen mest mulig inntekter i h.h.t budsjett eller er formålet å skape flyt i trafikken. En ting er å ha en streng parkeringsordning i noen hektiske uker om sommeren, men er behovet det samme høst, vinter og vår? I rådmannens tertialrapport 2/2011 kan vi lese at parkeringstjenesten har merforbruk på lønn som følge av innleid ekstra parkeringsvakt og en kan jo spørre om det er nødvendig og vel anvendte penger?

Jeg mener lokalsamfunnet Risør ikke er tjent med en streng parkeringsordning i en tid hvor butikkeierne og deres mange ansatte sårt trenger hver eneste kunde for på få hjulene til å gå rundt?

Jeg håper derfor Venstres bystyrerepresentanter følger valgprogrammet og på nytt fremmer forslag om 2 timers gratis sentrumsparkering i tidsrommet 1/9 til 31/5 når budsjettet for 2012 skal behandles i desember. Og inntil så skjer ville det vært fint med en politisk debatt omkring parkeringstjenesten ulike sider slik at utøvelsen av parkeringstjenesten ikke medvirker til å skyve potensielle kunder bort fra Risør.

Jan Einar Henriksen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**