Hva skjer med åpenhet i kommunale politiske fora fremover?

Av formannskapets sakskart for 8.11.2011 ser vi at møtet skal gjennomføres på kommunehuset og ikke på Risør rådhus hvor det er lagt til rette for overføring via Internet. Er det den nye giv AP og Rødt vil ha for politisk arbeid fremover?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Risør Venstre ønsker full åpenet på alle politiske møter - også via Internet

Risør Venstre ønsker full åpenet på alle politiske møter – også via Internet
Foto: Venstre

Fra politisk sekretariat får vi på telefon opplyst at formannskapsmøtet blir avholdt på kommunehuset av praktiske årsaker da rådhuset benyttes i forbindelse med en planlagt beredskapsøvelse. Nå trodde vi at beredskapsøvelsen i regi av fylkesmannen kun var en dagsøvelse hvor også vår øverste politiske og adm. ledelse deltok!

Når det samtidig bekreftes at det er kommet signaler fra kommunens øverste politiske ledelse om at det ikke er ønskelig med Internet overføring fra de politiske komitémøtene er det all grunn til bekymring. En kan da med rette spørre om det nye politiske flertall er redd for at publikum skal ha direkte tilgang til politiske møter via Internet for å holde seg løpende oppdatert om hva den enkelte politier sier og mener om ulike saker.

I så fall er det en utvikling som Risør Venstre tar klar avstand fra.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**