Drammen går glipp av milliarder

Eiendomsutvikleren Arthur Buchardt vil bruke 500 millioner på fjordbyutvikling i Slemmestad og arkitektfirmaet Snøhetta stiller opp med fagkompetanse. Høyre i Røyken mottar planene med velvillighet og interesse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Her ser alle en mulighet for å lokke til seg nye innbyggere og investeringer i milliardklassen.
Høyre i Drammen derimot vil heller bruke Drammens flotteste sjøtomter til parkeringsplass for tog, sementverk, lagring av pukk og stein samt havnerelatert virksomhet som får bre om seg uten en overordnet politisk plan.

Drammen Havn

Foto: Claus Haals

Sjøtomter
Drammen kommune går glipp av beløp i milliardklassen med sin passive holdning til bolig og næringsutvikling av sine sjøtomter. Istedenfor er det lille Slemmestad som ser mulighetene. Det bør være et tankekors for de andre politiske partiene i Drammen at Drammen stadig skaper gråstein av gull. Vi har en gylden mulighet for å lokke til oss internasjonale hovedkontorer, bolig og næring langs sjøfronten. Drammen kan bli byen høyt utdannede mennesker pendler til —ikke fra. Med beliggenhet nær kollektivknutepunkt, fjorden, elva og marka er vi et attraktivt sted.

Innvendinger
Det er sikkert mye negativt med Buchardt planer for Slemmestad. Som politiker ville jeg garantert hatt mange invendinger mot deler av planene. Men det er forskjell på å ha innvendinger og ikke gjøre seg attraktiv i det hele tatt. Det er politikerne som bestemmer, ikke investorene, men politikere er avhengig av investorer for å bygge en by. Det ser det ikke ut som de store partiene i Drammen skjønner. Her vil man ha sementverk og togparkering langs sjølinjen, ikke hovedkontorer, arbeidsplasser og attraktive boliger. I Drammen velger man å rive verneverdige hus for å legge til rette for boliger, istedenfor å bygge på tomme havnearelaer.
Forstå det den som vil

Ståle Sørensen

Foto: Torbjørn Tandberg

Ståle Sørensen
Leder Drammen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**