Byrådet med revidert budsjettforslag

Byrådet la tirsdag frem tilleggsinnstillingen til 2012-budsjettet for Oslo kommune. Kollektivtrafikk, kultur og skole er hovedprioriteringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Da byrådet la frem sitt budsjettforslag tidligere i høst, varslet Venstres daværende gruppeleder Ola Elvestuen at Venstre ville prioritere kollektivtrafikk, frivillighet og skole.

Mandag 31. oktober trådte Venstre inn i byrådet. Siden da har det vært ført intense samtaler mellom byrådspartiene om budsjettet.

Ola Elvestuen

Foto: Caroline Roka

Dette er resultatet:
– Kollektivtrafikken styrkes med 97 millioner kroner
– Frivillig kulturliv tilføres 18 millioner kroner
– Skolebudsjettet økes med 30 millioner kroner
– Frivillig innsats på helse- og sosialområdet får 26 millioner kroner
– Elektroniske tjenester til publikum styrkes med 12 millioner kroner til drift og 35 millioner kroner til investeringer

— Budsjettet gir oss nå mulighet til å satse videre på kollektivtrafikken, samtidig som deler av kuttene i skolesektoren med dette er avlyst. Vi klarer også å ta vare på det mangfoldet i Oslos kulturliv som er bygget opp gjennom mange år, sier byrådets nestleder, Ola Elvestuen (V).

Sterk vekst gir trangt budsjett
På grunn av sterk befolkningsvekst, særlig i den yngre delen av befolkningen, må Oslo de nærmeste årene investere store beløp i nye bygg for skoler og barnehager. Økt låneopptak til investeringer reflekteres i høyere rente- og avdragskostnader i kommende år.

Det er derfor nødvendig å være meget nøktern i driftsbudsjettet, og budsjettet i år er svært stramt på alle områder. Det var en viss økning i kemnerens anslag for skatteinngangen neste år som gjorde det mulig for byrådet å finne rom for noen tilleggsbevilgninger ut over det opprinnelige budsjettforslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**