Chris Abram

Chris driver bokhandel i Søgne, men er bosatt på Høietun i Kristiansand. Han har lang erfaring fra en rekke ungdomsorganisasjoner og er nå tredje vara til bystyret og andre vara til oppvekststyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Chris Abram

Navn: Chris Abram
Posisjon: Tredje vara til bystyret og andre vara til oppvekststyret
Født: 1984
Bosted: Høietun
Yrke: Driver bokhandel i Søgne
E-post: [email protected]
Mobil: 478 64 786

Politisk erfaring
Chris har ungdomspolitisk erfaring fra Senterungdommen og Sosialistisk Ungdom. Han er tidligere leder i Kristiansand og Omland Målungdom, samt landsstyremedlem i samme organisasjon. Som tidligere aktiv i både Natur & Ungdom og Ungdom for fritt Palestina, har han bred erfaring fra ungdomsorgansiasjoner. Chris har vært aktiv i Kristiansand Venstre de siste årene, blant annet som kasserer i lokallaget. Det samme vervet har han i dag i Human Etisk Forbund Kristiansand.

Politiske interesser
Chris er opptatt av skolepolitikk. Som andre vara til oppvekststyret vil han være med å løfte Kristiansandskolen i årene som kommer. I tillegg er han opptatt av kultur — alt fra aktiviteter for barn og unge i bydelene, til institusjonene som skal huse Kilden.

Hvorfor Venstre?
"Fordi jeg har blitt “voksen”, og føler at Venstre uten tvil er det partiet som ligger nærmest mitt hjerte. Fordi det er partiet som kjemper for de sakene som opptar meg. Miljø og gode oppvekstvilkår for barn og unge, for å nevne noe."

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**