Hans Petter Mjølund

Hans Petter Mjølund er pensjonert rektor og bosatt i Kristiansand. Han har lang erfaring fra lokalpolitikken, og etter noen års fravær er han nå tilbake som varamedlem til bystyret og oppvekststyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Hans Petter Mjølund Flekkerøya-debatt 2011

Navn: Hans Petter Mjølund
Posisjon: Første varamedlem til bystyret og oppvekststyret
Født: 1944
Bosted: Vågsbygd
Yrke: Pensjonert rektor
E-post: [email protected]
Mobil: 996 95 197


Politisk erfaring

Hans Petter Mjølund har vært politisk aktiv siden 1966. Han startet da som medlem av 17. mai-komiteen. Fra 1976 til 2003 var han medlem av bystyret i Kristiansand. Foruten bystyret, formannskapet og kulturstyret, har han vært medlem av en rekke råd og utvalg i kommunen. Hans Petter tok blant annet initiativ til å etablere vennskapsbyforhold med Rajshahi i Bangladesh, og var leder av vennskapskomiteen fra 1979 til 2007.

Politiske interesser
Hans Petter er spesielt opptatt av oppvekstsektoren, og tilbudet til de som trenger et særskilt tilrettelagt opplegg, ligger hans hjerte nærmest. Han er også engasjert i miljøpolitikk i vid forstand, der samferdsels- og næringspolitikk står sentralt. Norges forhold til den tredje verden er viktig for Hans Petter.

Hvorfor Venstre?
“Frihet for den enkelte, i kombinasjon med ansvar for fellesskapet, står sentralt for mitt engasjement. Da jeg første gang meldte meg til tjeneste, var Venstre et parti med stor innflytelse i lokalpolitikken. Det skal vi bli igjen.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**