Håpløse forhold for de private barnehagene i Råde

I vinter var det en lengre diskusjon i kommunestyret rundt den såkalte “barnehagefinansieringssaken”. Uenigheten de to blokkene imellom gikk blant annet på hvor mye kommunen kunne styre forhandlingsretten mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Hadde ikke Høyres Hilde Gravnås fått med seg Frp, Krf og deler av Sp med på gjøre om en omstridt setning kunne Råde kommune måttet møte et rettslig krav fra Private Barnehagers Landsforbund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Venstre mener barnehagene i Råde må ha større forutsigbarhet.

Venstre mener barnehagene i Råde må ha større forutsigbarhet.

Men det er i flere saker de private barnehagene blir stemoderlig behandlet av Råde kommune. Kommunestyret vedtok sist vinter at de private barnehagene kun skulle motta 89,25% av det de kommunale barnehagene får, noe som er krise for de private da vi vet at de kommunale satsene for barnhager i Råde er allerede er inntil 7000,- mindre pr barn enn i f.eks nabokommunen Fredrikstad. I tillegg mottar barnehagene i Fredrikstad i dag 1,75% mer i støtte pr barn enn barnehagene i Råde.

Nå viser det seg – i tillegg – at de private barnehagene har hatt ennå trangere kår enn de skulle hatt i utgangspunktet: Det private barnehagene har fått beskjed fra kommunen at det antakelig kommer nye vedtak om driftsstøtte i oktober da de skal ivareta lønns- og prisvekst for inneværende år. Dette har ikke skjedd, så barnehagene venter fortsatt på vedtaket. I tillegg har de private barnehagene fått beskjed om at det er en feil i beregningsoppsettet kommunen har brukt (!) slik at de private barnehagene har fått for lite i utgangspunktet.

Det blir spennende å se hvor dette ender, og det er et tankekors at de private barnehagene må spare seg fant de første elleve månedene før nye vedtak kommer. Det vil da si at de private barnehagene må forskuttere pengene helt til november uten å egenlig vite hva de får.

Christian Holstad Lilleng

Christian Holstad Lilleng

Råde kommune er avhengige av de private barnehagene, og Råde Venstre er klare på at de må få levelige og forutsigbare forhold å leve under. Venstre vil ta opp dette i kommunestyret, for en slik hverdag kan ikke de private barnehagene ha.

Christian Holstad Lilleng
Leder Råde Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**