Nye 18 millioner til kultur

– Innenfor et stramt budsjett er vi fornøyd med hva vi har fått til. En styrking av det kulturelle mangfoldet er med på å gjøre byen mer pulserende, til en god by å leve i, sier byråd for kultur og næring Hallstein Bjercke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Hallstein Bjercke.

Foto: –

Byrådets oppdaterte budsjettforslag for 2012 i Tilleggsinnstillingen innholder en samlet styrking av kulturfeltet på 17,930 mill i forhold til det tidligere budsjettforslaget.

Forslaget vil kunne gi en økt ramme for en rekke tilskudd og enkelttiltak, blant annet:
Tilskudd til Oslo Nye Teater økes med 4 mill. til totalt 82,5 mill., hvorav 1 mill. skal gå til samarbeid med Riksteateret om Figurteater. 1 mill. til by:Larm, et av de vesenligste instrumentene en musikkhovedstad må ha, viktig for musikklivet — og åpent for alle som vil kjenne på hva som kan være på vei fram i byens, landets og Nordens populærmusikkutvikling. Miniøya, musikkfestivalen for barn foreslås styrket, slik at tilskuddet blir på kr 450 000, tilskuddet til den åpne og alkoholfrie festivalen Granittrock foreslås til kr 600 000, mens tilskuddet til den alkohol- og aldersgrensefrie SubScene foreslås økt med 200 000 til totalt 1,050 mill. Tilskudd til Black Box Teater styrkes med kr 200 000, til totalt 7,8 mill. Black Box er en viktig Oslo-arena for eksperimentell samtidskunst, med både nasjonal og internasjonal scenekunst inne teater, dans, musikk og performance.

Tilskudd 0,5 mill. til Oslo Museum, for oppstart av Bymuseets nye byhistoriske utstilling — som kan bli et viktig element i hovedstadsjubileet i 2014. 1 mill. til prosjektering og aktivitet som kan bidra til en kombinert feiring av Grunnlovsjubileet og 700-års markering av Oslo som hovedstad i 2014 (Hovedstadsjubileet). 1,5 mill. foreslås for å forberede Munch-jubileet 2013 i samarbeid med Nasjonalmuseet. Munch-museet og Nasjonalmuseet legger opp til en omfattende kunstnerisk markering, hvor målet er å synliggjøre Edvard Munchs kunstneriske betydning for Oslo og Norge. Styrking av knutepunktinstitusjonene for å ivareta finansieringsforholdet mellom stat og kommune. Dette medfører blant annet 1 mill. mer til Melafestivalen, og 0,1 mill. mer til Ultimafestivalen.

Oslo Operafestival foreslås tilskudd på kr 450 000, for fortsatt å kunne bringe opera ut til nye grupper, i et mangfold av store og små byarenaer og lokaler. Barne- og ungdomsrådets aktiviteter, inkludert innsats for barn og unges deltakelse og medbestemmelse, og rådets arbeid for inkludering av minoriteter – foreslås styrket med kr 360 000, slik at samlet tilskudd blir 2,1 mill. Rådet driver også Ungdomsinfomasjonen i Oslo, et effektivt lavterskel-tilbud til for unge under etablering og for profilering av hovedstaden.

En rekke andre tilskudd foreslås økt, dette omfatter blant annet Billedkunstnerne i Oslo og Akershus, Billedhoggerforeningen, Oslo Open, dukketeatre, Maridalsspillet, Oslo Teatersenter, PRODA (profesjonell dansetrening), Josefine, Modus, Domkirkens guttekor, Torhovkorpset, Østnorsk Jazzsenter, Bogstad gård, Fortidsminneforeningen, Jødisk museum, Oslo Byes Vel, CODA, Film fra Sør, Oslo Jazzfestival, Oslo kammermusikkfestival, Oslo World Musikk festival, Center for afrikansk kulturformidling, Litterær Scene Oslo med ukentlige litteraturkvelder på Blå, Oslo Folkeakademi og Volapük litteratur- og kulturforum. I tillegg foreslås det å fortsette ikt-satsingen for å automatisere utlån og sikre samlingen i Deichmanske bibliotek med 2 mill. Dette vil bidra til at man som bruker i større og større grad kan oppnå selvbetjening, og er en svært viktig for moderne og effektiv drift i et framtidig nytt hovedbibliotek.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**