Backegruppen presenterte arbeidsmodell av Holmenutbyggingen

Petter Bogen Arkitektkontor AS presenterte en arbeidsmodell som viste 1. byggetrinn av Holmen utbyggingen til formannskap og administrasjon på Risør Rådhus i dag. På møtet var også prosjektleder Philiph Stephansen, Arne Lindstøl og konsernsjef for Backegruppen Eirik Gjelsvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Holmenmodellen sett fra sydsiden og viser de fem bygene som inngår i første utbygging

Holmenmodellen sett fra sydsiden og viser de fem bygene som inngår i første utbygging
Foto: Jan Einar Henriksen

 Bygget på sydvestsiden av Holmen

Bygget på sydvestsiden av Holmen
Foto: Jan Einar Henriksen

 Fra møtet mellom administrasjon og arkitekter etter presentasjonen.

Fra møtet mellom administrasjon og arkitekter etter presentasjonen.
Foto: Jan Einar Henriksen

Etter presentasjon satt representanter fra arkitekt i møte med bl.a. plansjef Sveinung Jørundland og leder for enhet for byggesak, Heidi Rødven. Jørundland har i lang tid ivret for at Holmen utbyggingen skal bli en realitet og vi håper han lykkes med sitt forsett før han trer av og går over i pensjonistenes rekker.

Den fremlagte arbeidsmodell, som viste bygningsmassen til fem bygg som inngår i 1. byggetrinn, så ved første øyekast noe anderledes ut enn de opprinnelige planene som Krit Arkitekter tidligere har presentert. Det gjelder i første omgang hotell torvet ytterst på Holmen. I tillegg var garasje og adkomst til de østre bygningene noe anderledes arrondert og tidligere “blokkbygg” var delt opp i mindre bygg. Fra før er det også en viss spenning om hva som skal skje med det gule bygget og Hotellet når de påfølgende byggetrinn presenteres.

Modellen, som i utgangspunktet er en arbeidsmodell for arkitektene, gir et bra visuelt inntrykk av den planlagte bygningsmasse som blir omhandlet i rammesøknaden Backe prosjekt nå sender inn og som ventelig vil få en politisk behanding i Risør bystyre like over nyåret.

Vi kommer tilbake med bilder av modellen da AAB hadde inngått avtale om å være først med fotopresentasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**