Hvem stopper Strømsø skole?

Drammen skal være byen hvor nye tanker tenkes og nye bedrifter etableres. Drammen skal være en vital kulturby hvor kreative mennesker velger å bosette seg og utøve sin kulturnæring.
Vi i Venstre mener Drammen har mye å hente på å lokke til seg kunstnere, musikere, designere og scenekunstarbeidere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Gjennom et sterkt og vitalt kulturliv skapes grobunn for synergieffekter mot næringslivet og ulike koblinger mellom kultur og næring kan skapes. Et atelierhus ved Strømsø gamle ungdomskole vil gi synergieffekt iforhold til andre næringer selvom disse næringer ikke befinner seg under samme tak.

Strømsø skole

Foto: Ståle Sørensen

Lokalt næringsliv
Levekårsundersøkelsen utført av Telemarksforskning og en rekke andre fyldige dokumentasjoner slår det tindrende klart; det finnes få andre næringer enn kunstnæringene som bruker større del av sin omsetning på investeringer i egen næring. Hva betyr dette? Jo det betyr at en skulptør bruker store summer på innkjøp av materialer, innleid arbeidskraft, utstillingsutgifter og transportutgifter.
For hver krone man gir til en kunstner føres mesteparten tilbake til lokalt næringsliv. Kunstnere holder liv i en rekke spesialforretninger, håndverksbransjer og konsulentvirksomheter. Regner man kulturnæringene under ett så ansetter denne næringen langt flere mennesker i Norge enn Norges nest største eksportnæring; fiskeri.
Å satse på kunstproduksjon er å satse på det lokale næringslivet. Det er investeringer som gir svært mye tilbake til felleskapet, ikke bare i form av opplevelser og kultur, men også rene inntekter.

Alle muligheter

Strømsø skole

Foto: Arkiv

Drammen har alle muligheter. Strømsø skole står fortsatt tom og bygget er ansett som perfekt for formålet kunstproduksjon.
Andre byer har gjort det før oss med stor suksess, Trondheim var tidlig ute med Lademoen Kunstnerverksted, nå kommer Fredrikstad etter med kjempeprosjektet Hydrogenfabrikken.
All vellykket byutviklingspolitikk med formål transformasjom har basert seg på teorien om at først flytter den "kreative klasse" inn, så følger det kreative næringslivet og til slutt kommer de store etablerte bedriftene. Vi har sett det i bydeler i London og New York og vi har sett det i Oslo med blant annet Grünerløkka som eksempel.

Hvor går Høyre?
Tiden er kommet for Kunstsenteret på Strømsø gamle skole.
Planen er at kunstnerne leier lokalene til kostpris. Det vil si ingen direkte utgift eller inntekt for kommunen. Et slikt kunststed kan derimot trekke til seg fylkeskommunale og nasjonale kulturinvesteringer til Drammen. Her kan man få mye kultur for lite penger. Det synes underlig at Høyre i Drammen ikke ser disse mulighetene, alle andre partier, inkludert Frp har gitt sin støtte til Venstre og SVs planer. Nå må Baumann og Høyre på banen og avklare veien videre.

Ståle Sørensen
Leder Drammen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**