Julekortbingo

-Nå er det fortsatt ren bingo om brev til julenissen i Drøbak blir besvart, sier Venstres Erik Lundeby, etter at hverken Høyre eller Arbeiderpartiet ville være med på å invitere til spleiselag for å få besvart posten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Drøbak mottar hvert år omtrent 10 000 kort og brev fra barn i hele verden adressert til julenissen. Turistkontoret gjør sitt beste, og rådmannen foreslo å bidra til at i hvert fall 2 500 kort skulle bli besvart.

-Julenissen er en av de mest vellykkede satsingene for å sette Drøbak på kartet, sa Lundeby i kommunestyremøtet 14.11.2011. Hvis 10 000 barn får svar fra julenissen er det 10 000 familier over hele verden som legger merke til Drøbak, og der Drøbak kommer opp i diskusjonen om ønskede feriemål.

Venstre foreslo derfor at Kommunestyret skulle utfordre næringslivet til å bidra, og at kommunen skulle love å gi samme beløp som næringslivet, opp til 100 000 kroner. Hvis bedriftene som ville nyte godt av økt turisttrafikk til Drøbak bladde opp, ville det til sammen gi nok penger til å besvare alle brevene.

Varaordfører Rita Hirsum Lystad tok seg råd til å oppfordre næringslivet fra talerstolen, men ikke til å være med å love noe tilsvarende bidrag fra kommunen. Heller ikke fra Høyre var det vilje til å legge mer i potten enn de 30 000 i ekstrabevilgning som Rådmannen foreslo.

-Jeg er skuffet over at det å sette Drøbak på kartet til beste for næringlivet i byen betyr så lite for de største partiene, sier Lundeby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**