En vesentlig dårligere plan for Drøbak sentrum sør

Sjøsiden fra Drøbak Gjestehavn til Lehmannsbrygga kunne vært fylt med liv og røre, sier Venstres Nicolay Corneliussen, som beklager vedtaket kommunestyret gjorde 14.11.2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Veggen foran Lehmannsbrygga

Veggen foran Lehmannsbrygga
Foto: Jan Kåre Øien (tegning)

I 2010 vedtok kommunestyret en detaljregulering for Lehmannsbrygga med snuplass for buss, romslige brygger foran husene og næring på bakkeplan i alle bygg. Den nye planen som ble vedtatt 14.11. innebærer at de to innerste byggene er rene boligbygg. Det blir et høyt og smalt næringsbygg ved snuplassen for buss. Dette gir en næringsandel på ca 16%, omtrent halvparten av det reguleringsplanen krever.

-Dette bygget blir liggende som en nordgående vegg som "bokser" inn hele området, sier Corneliussen. Løsningene vil ikke innby til offentlig bruk.

Arbeiderpartiet foreslo først at dette bygget skulle reduseres i omfang, men trakk forslaget etter felles gruppemøter med Høyre. Partiet ville ikke snakke med Venstre for å få støtte til dette forslaget.

Venstre arbeider for at utviklingen av Drøbak sentrum må skje på en måte som gjør byen attraktiv å bo i, og attraktiv å bruke både for kommunens befolkning og for turister og besøkende. For Lehmannsbrygga har partiet hatt tre mål: 1)Snuplass for buss, 2) tilgjengelighet til sjøsiden og 3)næring på bakkeplan. Forslaget H-Ap-Frp vedtok ivaretar bare et av disse målene på en god måte, selv om de mindre endringene gikk i riktig retning.

Nicolay Corneliussen

Foto: Ivar Ruud Eide

-Vi får snuplass, men tilgjengeligheten for publikum blir tvilsom, og vi går glipp av næring på bakkeplan, sier Corneliussen.

Venstre foreslo sammen med SV at klagernes innspill skulle tas til følge i sin helhet, og fikk følge av KrF, Sp og PP i dette. KrF hadde tidligere på dagen foreslått nye forhandlinger med Thon om hotell, men dette ble nedstemt av Høyre og Arbeiderpartiet.

Mange mener det er vanskelig å leie ut næringsarealer i området. Corneliussen frykter ikke for at bryggelokaler i Thons blokker ville blitt stående tomme.

-Mange hadde liten tro på Jobu-bygget før DesignHub fant et konsept som fungerer. Vi kan ikke tro annet enn at en dreven næringsutvikler som Thon har ideer og kontakter nok til å finne et godt konsept for en av Oslofjordens beste bryggetomter, avslutter Corneliussen.

FAKTA – Hva vedtok kommunestyret 14.11.:

-Utsettelsesforslag fra KrF for å forhandle med Thon om hotell ble avvist. Venstre stemte for.
-Arbeiderpartiet fremmet forslag i samråd med Høyre om følgende “mindre vesentlige endringer”: Reduksjon i høyden på det ene boligbygget. Utvidet brygge foran det ene boligbygget. Ingen utgang direkte fra leilighetene på bryggesiden. Venstre stemte mot.
-Venstre og SVs forslag om å ta alle klagene til følge falt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**