Et betinget ja til nye båtplasser

Venstre sier ja til nye båtplasser i Kaldvellfjorden, så lenge disse ikke vil gi større negative effekter for miljøet i fjorden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Aktuelt område i Kaldvellfjorden

Aktuelt område i Kaldvellfjorden
Foto: Tiltakshaver

Venstres representant, Petter N. Toldnæs, ga klar beskjed i planutvalget om at et ja til nye båtplasser i Kaldvellfjorden fort kan bli til et nei etter høring.

Det er store uklarheter rundt hvorvidt fjorden er alvorlig skadet av sulfidholdig masse eller ikke. Dersom det viser seg å være tilfelle, eller at fjorden er skadet av andre grunner, så vil Venstre gå imot et hvert tiltak som skade fjorden ytterligere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**