Ingen boplikt i nybygde boliger

“Jeg har satt sett på et nyoppført hus i Risør. Er det boplikt på denne når det ikke har bodd folk der før?” Svaret er da NEI ifølge en artikkel i dagens Finansavis. Boplikt-ekspert og professor Normann Aanesland ved UMB er overrasket over at så mange bopliktkommuner krever boplikt uten å ha hjemmel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Boplikten trer i kraft først når du flytter inn i en nyoppført eiendom!

Boplikten trer i kraft først når du flytter inn i en nyoppført eiendom!
Foto: Jan Einar Henriksen

Dersom du kjøper en nyoppført bolig og ikke melder flytting vil den nye boligen ifølge artikkelen være fri for boplikt og i så fall var mye av debatten som fant sted i forbindelsen med prosjektene i Flisvika og Holmen unødvendige idet flertallet paradoksalt nok endte med et vedtak som faktisk er i tråd med gjeldende lovverk!

Det er kanskje greit med en god boplikt-debatt i Risør tross alt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**