Venstre ber om strakstiltak for å redde Kaldvellfjorden

Nylig offentliggjorte rapporter fra Ecofact og NIVA viser at Kaldvellfjorden og flere små vassdrag er i ferd med å kveles av tungmetallslam. For å redde fjorden ber vi om at det gjøres strakstiltak for å hindre ytterlige forurensning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Petter Toldnæs på fylkesårsmøte

Foto: Jan Kløvstad

Venstre vil be om redegjørelse for hvordan forurensingen har oppstått, hvilke tiltak som ble gjort for å hindre giftig avrenning og hvilke tiltak som er iverksatt etter hvert som problemene har økt, men vi ønsker i første omgang fullt fokus på skadebegrensning. Et tiltak kan være oppsamling av giftig vann rundt deponiene og rensing av dette.

– Dette kan være en av regionens mest alvorlige miljøkatastrofer. Nå må alle gode krefter bidra til å redusere følgene av utslippene, og det må finnes fram til effektive tiltak for å hindre forverring av situasjonen. Bildet NIVA tegner av situasjonen gir stor grunn til bekymring, sier bystyrerepresentant og leder av Venstre i Lillesand, Petter Natanael Toldnæs.

Vi har tidligere sett at det samme har skjedd med Langedalstjønna, Moleva og Lomtjønn, og at skaden nærmest er uopprettelig. Venstre mener at dette vil få stor betydning for videre utnyttelse av de berørte områdene. Tilgang til ren natur, jord, luft og vann er en grunnleggende rettighet for alle borgere, også våre etterkommere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**