Venstre skuffet over manglende debatt

Venstres Christian Holstad Lilleng fremmet torsdag en interpellasjon om papirløse flyktninger og hvordan Regjeringens innstramninger påvirket deres liv. — Ordføreren har sin fulle rett til å nekte å gjennomføre vedtaksavstemming i en interpellasjon slik han gjorde, men det blir ingen debatt i en sak dersom det bare blir en informasjonssak, sier en litt skuffet Venstreleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 - Vi må gi de ureturnerbare flyktningene et verdig liv, mener Lilleng.

– Vi må gi de ureturnerbare flyktningene et verdig liv, mener Lilleng.
Foto: sxc.hu

– Grunnen til at jeg fremmet interpellasjonen er at vi i humanismes navn må endre politikken overfor denne gruppen. Vi må sikre at de har verdige liv. Det gir ingen mening å måte vente i et mottak for asylsøkere eller som flyktinger på flukt i det landet de søkte tilflukt i, forteller Lilleng.

I en interpellasjon kan ordføreren nekte å gjennomføre en vedtaksavstemming, noe han valgte å gjøre i denne saken. — Ordføreren er i sin fulle rett til å kun komme sin redegjørelse om saken, erklære at det ikke blir noen avstemming i saken og deretter åpne for debatt. Dette amputerer selvsagt debatten til en minimum, så jeg må innrømme at jeg ble litt skuffet når det skjedde, fortsetter Lilleng.

De to som allikevel valgte å gå på talerstolen, Johan Edvard Grimstad (SP) og Kjell Løkke, (Ap) talte henholdsvis for og mot interpellasjonen. Grimstad åpnet for å ta opp saken i "sin" regjering, mens Løkke mente det var helt galt å gi de ureturnerbare flytningene mulighet til å jobbe mens de ventet på å bli returnerte.

Lilleng skjønner ikke helt argumentasjonen til Løkke — "Alle skal med" messer Løkke og Arbeiderpartiet til enhver tid, men når det kommer til flytninger vi ikke kan returnere til hjemlandet fordi det fortsatt er konflikter i landet deres så mener han det er bedre at de sitter på en stol i et mottak og er en ren utgift for den norske stat i stedet for å bidra til felleskapet. Den forstår jeg ikke!

Lilleng hadde i sin interpellasjon forslag om at Råde kommunestyre skulle be regjeringen legge forholdene til rette for at papirløse flyktninger kan arbeide lovlig og betale skatt inntil kjent utreisedato. Lilleng ba også at Rådmannen skulle se om det er mulig å finne lokale løsninger og sørge for at papirløse flyktninger i Råde kan motta nødvendig fysisk og psykisk helsehjelp, selv om de mangler identifikasjonspapirer.

– Ordfører Rene Rafshol sa i sitt innlegg var uenig i at vi skulle gi de ureturnere flyktningene skattekort, men hadde en god informasjon om hvilke måte Råde kommune kunne hjelpe flyktningene fysisk og psykisk, avslutter Lilleng.

Les hele interpellasjonen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**