Krever kartlegging av rektortid

I Budstikka lørdag 19.11. kommenterer Jørgen Blom avisens rektorundersøkelse. Venstre mener rådmannen må gripe inn og gi rektorene mer tid til pedagogisk ledelse. Seks av 10 rektorer i Asker og Bærum mener de mangler tid til å være pedagogisk leder for lærerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Jørgen Blom er bekymret etter Budstikkas oppslag denne uken. Seks av 10 rektorer i Asker og Bærum mener de mangler tid til å være pedagogisk leder for lærerne. Nå krever Blom at rådmannen griper inn.

Jørgen Blom

Foto: privat

– Spørreundersøkelsen fra Budstikka viser med all tydelighet at rektorene i Asker bruker for mye av sin tid på administrasjon og lite av sin tid på pedagogisk ledelse. Dette går utover kvaliteten i Asker-skolen. Bedre kvalitet og bedre resultater er vanskelig å oppnå, når lederen er opptatt med andre ting enn å lede skolens primæroppgave, sier han.

Venstre vil legge frem et forslag om kartlegging av rektortiden i kommunestyret når kommunebudsjettet nå skal behandles. Partiet forslår at rådmannen skal utarbeide en konkret kartlegging av rektorenes arbeidsoppgaver og tidsbruk, samt forslag til hvordan skoleadministrasjonen kan redusere arbeidsoppgaver til administrasjon, for å styrke rektorens tid og ressurser til pedagogisk ledelse.
– Vi vil understreke at rektor må få bedre mulighet til å utøve sin rolle som pedagogisk leder. Rektor er noe annet enn en byråkrat og funksjonær. I dag opplever skolene en hverdag med mange direktiv, og mye kontroll og detaljstyring. Skoleadministrasjonen må fungere som et ressursorgan, heller enn kontrollorgan, og kommunen må gi skolene stabile betingelser, slik at ansatte kan konsentrere seg om å skape en best mulig skole, sier Blom.

I tillegg til kartlegging av rektortiden ønsker Venstre en bred vurdering av behovet for tilleggsressurser på skolene. Undersøkelsen Budstikka har gjort viser at 73% av rektorene mener det i mindre eller ingen grad følger med ressurser eller veiledning når de får delegert nye oppgaver.

Link til kronikk skrevet av Jørgen Blom og Ivar Knai i Budstikka i Juni 2011.

Asker Venstre vil foreslå følgende i kommunestyret i tilknytning til behandling av handlingsplan / budsjett:

Kommunestyret ber Rådmannen utarbeide en konkret kartlegging av rektorenes arbeidsoppgaver og tidsbruk i Askerskolen, samt utarbeide forslag til hvordan skoleadministrasjonen kan redusere arbeidsoppgaver og tidsbruken rektoren har til administrasjon, for å styrke rektorens tid og ressurser til pedagogisk ledelse.

I tillegg bes det om en bred vurdering av behov for tilleggsressurser på skolene som kan avlaste rektoren. Tiltakene samlet sett skal bidra til styrking av pedagogisk ledelse og redusere byråkratiet på skolenivå slik at tid frigjøres for kjerneoppgavene.

Det bes også om en vurdering av behov for styrket skolehelsetjeneste, rådgivningstjeneste på ungdomskolene. Dette også for å avlaste pedagogisk personale

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**