Borgerlig budsjettforlik

De fire borgerlige partiene i Oslo ble tirsdag enige om Oslo kommunes budsjett for 2012. Kollektivtrafikk, sykehjem, idrett og rusomsorg er prioritert innenfor et nøkternt budsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Toril Berge

Foto: Reidar Lerdal

– I byrådets tilleggsinnstilling kom det en kraftig økning i tilskuddet til kollektivtrafikken og kulturlivet. Nå legges det også inn mer penger til sykehjem, idrettsanlegg, sosiale tiltak og gatebelysning, sier Venstres gruppeleder, Toril Berge.

Fortsatt er budsjettet likevel meget stramt. Det vil komme reelle reduksjoner i aktiviteten i alle sektorer. Bakgrunnen for innsparingene er at Oslo vokser i rekordfart. Flere innbyggere betyr at det må bygges mange nye barnehager og skoler. Oslo-skolen vokser med 1700 elever hvert år, og det betyr at man trenger tre-fire nye skoler i året. Når man siden må betale renter og avdrag på disse byggene, reduserer det handlingsrommet på driftsbudsjettet.

– Vi velger å ta ansvar for kommuneøkonomien i årene fremover ved å holde litt igjen på pengebruken i 2012, sier Toril Berge. – Bruker vi flere penger nå, er konsekvensen at vi må kutte enda mer senere. Da er det bedre å komme i gang med innsparinger først som sist.

Berge er likevel glad for at det i forhandlingene er blitt enighet om en styrking av sykehjemstilbudet. 105 mill. skal brukes til å redusere prisen bydelene betaler for sykehjemsplasser. Dette vil gjøre det lettere for bydelene å gi plass på sykehjem. Dessuten er det satt av kr 45 mill. til planlegging og opprettelse av nye sykehjemsplasser og 10 mill. til innføring av Lotte-modellen ved flere sykehjem.

Satsing på idrett
– Flere idrettsanlegg er kommet med, forteller Toril Berge. – Totalt er det funnet rom for 24 millioner kroner mer til idrettstiltak. Det kommer nye kunstgressbaner på Høybråten, Myrerfeltet og Grorud. Det skal prosjekteres idrettshaller på Grorud og Lambertseter. Det er også positivt at det settes i gang prosjektering av et nytt badeanlegg etter den modellen som er brukt i Drammen. I tillegg sikrer vi Norway Cup to millioner kroner i økt driftsstøtte.

Innenfor Rusomsorgen er det funnet midler til at Sjøstrand Omsorgssenter kan videreføres i 2012. Senteret får også 3 mill. til oppgradering av bygningene. Ellers er det gitt økt støtte til Bekkelagstunet, Dixie ressurssenter, Frelsesarmeen, P22 og flere andre tiltak innenfor sosialsektoren.

– Budsjettet inneholder også 4 mill mer til gate- og parkbelysning og det er satt av 10 mill. til økt reasfaltering. Dette er viktige tiltak for å holde byen i stand, sier Toril Berge. – Jeg vil også nevne at VisitOslo har fått økt budsjettet med 4 mill. Det er et signal til reiselivet om at kommunen ser betydningen av en profesjonell markedsføring av Oslo som reisemål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**